ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

ม.หอการค้าไทย แจงพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เพิ่มอีก 2 ราย!

10.0K 158
ม.หอการค้าไทย แจงพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เพิ่มอีก 2 ราย!

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกประกาศแถลงหลังพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 เพิ่มอีก 2 รายจากการตรวจสอบพบ บุคลากรรายที่ 2 และ 3 ทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกับบุคลากรที่ติดเชื้อรายแรก

เนี่องด้วยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับรายงานว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจำนวน 2 ราย ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD19) ขณะบุคลากรดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลขอกรมควบคุมโรคเพื่อยืนยันผลการตรวจและทำการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไป


จากการตรวจสอบพบว่า บุคลากรรายที่ 2 และ 3 ทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกับบุคลากรที่ติดเชื้อรายแรกบุคลากรรายที่ 2 มาปฏิติงาน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครั้งล่าสุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563ส่วนบุคลากรรายที่ 3 มายังมหาวิทยาลัยหอการไทยครั้งล่าสุดเมื่อวันนที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อนำเอกสารที่จำเป็นกลับไปทำงาน ณ สถานดีพำนัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 64/2563 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปิดที่ทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน2563 ดังนั้นมหาวิทยาลัยหอกาค้าไทยได้มีการดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนดและตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในกรณีพบผู้ติดเชื้อโดยได้มีการเก็บข้อมูลสถานที่ที่ไปทำกิจกรรมที่ทำ รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการ อีกทั้ง ได้แจังบุคลากรและนักศึกษที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรคนดังกล่าวสังเกตอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์แล้ว

สำหรับบุคลากรคนที่ 2 มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่วนบุคลากรคนที่ 3 มายังมหาวิทยาลัยหอการไทยล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อนำเอกสารที่จำเป็นกลับไปทำงานที่บ้าน ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ปิดที่ทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 12 เมษายน 2563

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีการเก็บข้อมูลสถานที่บุคลากรไปทำกิจกรรมรวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดในช่วง 14 วัน ก่อนแสดงอาการ อีกทั้งได้แจ้งให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรคนดังกล่าวสังเกตอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติตเชื้อและให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในช่วง 14 วัน พร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารแล้วตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดเรียบร้อยแล้ว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend