ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อค่ายทหาร เป็น ค่ายภูมิพล / ค่ายสิริกิติ์

127.7K 269
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อค่ายทหาร เป็น ค่ายภูมิพล / ค่ายสิริกิติ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๘ ง ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร โดยระบุไว้ว่า...

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ดังนี้


๑. พระราชทานนามค่ายทหารแก่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ "ค่ายพหลโยธิน" มีที่ตั้ง ณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ว่า "ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" และพระราชทานนามย่อว่า "ค่ายภูมิพล"

๒. พระราชทานนามค่ายทหารแก่กองพลทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ "ค่ายพิบูลสงคราม" มีที่ตั้ง ณ ตำบลท่าแค อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ว่า "ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" และพระราชทานนามย่อว่า "ค่ายสิริกิติ์"

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend