ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

การบินไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2562

49 1
การบินไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2562

วันนี้ (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562) พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน รักษาการประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2562

พร้อมมอบนโยบายด้านธรรมาภิบาล และลงนามประกาศเจตนารมณ์ ให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption/CAC) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นการจัดต่อเนื่องจากปี 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมร่วมเป็นกำลังสำคัญในการกู้วิกฤตให้การบินไทย และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นการกระทำทุจริต ซึ่งในปีนี้เน้นให้พนักงานร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำ (CG in Action) โดยมีนางสาวศิริกุล เลากัยกุล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance/ESG) นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร กรรมการบริษัทฯ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย 

อนึ่ง จากการประกาศผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทยฯ ได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ หรือได้เครื่องหมายสูงสุดคือ 5 ดาว จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์