svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ส.อ.ท. จัดสัมมนาวิชาการเทคนิคการปลูก-สกัดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์

20 พฤศจิกายน 2562
336

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำร่องเทคนิคการสกัดกัญชา ขั้นสูงที่เรียกว่าการสกัดสารด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด (Supercritical CO2 extraction) ช่วยเก็บกักคุณสมบัติทั้งหมดของพืชให้อยู่ในสถานะที่บริสุทธิ์และปราศจากสารปนเปื้อนมากที่สุด มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่ง-ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสกัดน้ำมันหอมระเหยมีหลายวิธี เช่น การหมัก (Maceration), การชง (Percolation), การต้ม (Decoction), การสกัดด้วยซอกเลต (Soxhlet Extraction Apparatus), การสกัดแบบกรอง (Filtration) หรือ การสกัดด้วยตัวทำละลาย (solvent extraction) โดยเป็นวิธีการสกัด (extraction) น้ำมัน ไขมัน น้ำมันหอมระเหยโดยใช้ตัวทำละลาย เช่น เฮกเซนและเอทานอล มีข้อเสีย คือ เป็นตัวทำละลายที่ไวไฟและเป็นพิษต่อร่างกาย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ส.อ.ท. และหน่วยงานพันมิตรจึงได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนาวิธีการสกัดที่มีประสิทธิภาพสูง คือ การสกัดสารด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด (Supercritical CO2 extraction) ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสกัดนํ้ามันระเหยง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อดีเหนือกว่า  วิธีการสกัดสารแบบดั้งเดิมหลายประการ โดยเป็นกระบวนการสกัดแบบพิเศษที่ช่วยเก็บกักคุณสมบัติทั้งหมดของพืชให้อยู่ในสถานะที่บริสุทธิ์และปราศจากสารปนเปื้อนมากที่สุดดร. ภก. ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินศิริ กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ส.อ.ท. กล่าวเสริมว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ส.อ.ท. ได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่วังทองหลาง และวิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดสัมมนาใหญ่เรื่อง "เทคนิคการปลูกและสกัดกัญชาอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในทางการแพทย์" เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องเทคนิคการปลูกและสกัดกัญชาที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยพัฒนาต่อยอดการผลิตกัญชาและกัญชงในระดับอุตสาหกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติมาให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา อาทิ World Trend Cannabis in 2020, การสกัดสารสำคัญจากกัญชาด้วยเทคนิค Supercritical Fluid CO2 , เทคนิคการปลูกกัญชาที่ได้สารสกัดที่ดีเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอำนาจ พินโทแก้ว ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ส.อ.ท. โทร. 02-345-1166 มือถือ 081-170-3553