ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายกฯ เปิดประชุมสุดยอดอาเซียน อย่างเป็นทางการ

301 59
นายกฯ เปิดประชุมสุดยอดอาเซียน อย่างเป็นทางการ

เช้าวันนี้ มีพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นทางการ โดยนายกรัฐมนตรี มุ่งสร้างอนาคต มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมย้ำ อาเซียนต้องเผชิญความท้าทาย-ไม่แน่นอนหลายด้าน ดังนั้นความมั่นคงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อจากนี้ จำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากภายในและภายนอกภูมิภาค

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้องเริ่มขึ้นตั้งแต่ 9.00 น. ที่ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพค ฟอรั่ม โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลง โดยเจ้าภาพฝ่ายไทย ยังมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อครั้งพิธีเปิดอาเซียน ครั้งที่ 34 ตนได้กล่าวถึงเนื้อร้องของเพลงประจำอาเซียน the asean way ในท่อน "we dare to dream, we care to share". ก็เพื่อให้พวกเราได้ทบทวนความกล้าที่จะฝันจากรุ่นสู่รุ่น และหารือถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่จะสร้างประชาคมอาเซียน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แล้วมองไปสู่อนาคตไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" ด้วยความร่วมมือร่วมใจในครั้งนั้น เราได้สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมหลายประการ อาทิ การรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน และเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก เพื่อสานต่อผลการประชุมครั้งนั้น

วันนี้ตนขอกล่าวถึงเนื้อร้องของเพลงดังกล่าวอีกท่อน คือ "ASEAN we are bonded as one. Looking out to the world." "อาเชียนเราผูกพันกันเป็นหนึ่ง มองออกไปสู่โลก" เนื้อเพลงท่อนนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอาเซียน ที่ไม่เพียงร่วมมือร่วมใจกันในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาค ซึ่งถือเป็นกัลยาณมิตร ที่ช่วยสนับสนุนให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายที่วาดฝันไว้ และขยายผลไปสู่นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ปัจจุบันอาเซียนและโลกเผชิญกับความท้าทาย ความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งปีนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปี จากการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF การแข่งขันทางภูมิยุทธศาสตร์ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของความขัดแย้งทางการค้าและปัญหาอื่นๆ ระหว่างบางประเทศ ความท้าทายต่อระบบพหุภาคีนิยม ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และขยะทะเล ดังนั้น ความเป็นหุ้นส่วนและมิตรภาพที่แน่นแฟื้นจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้ภูมิภาคเรา ที่ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย สามารถรับมือและก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได้

สำหรับการประชุมตลอด 2 วันจากนี้ เป็นวาระสำคัญที่จะแสดงความเป็นหุ้นส่วนและมิตรภาพระหว่างอาเซียนกับประชาคมโลก เพื่อร่วมมือร่วมใจ สานต่อผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา และวางแนวทางร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากความเป็นแกนกลางและจุดแข็งของอาเซียนที่เป็นมิตรกับทุกประเทศ และไม่เป็นศัตรูกับใคร เพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลก และสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยดำเนินการ 2 แนวทางคือ การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับสันติภาพและเสถียรภาพในระยะยาว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั้ง 2 มิตินี้ ถือว่าเป็น "2 ด้านของเหรียญเดียวกัน" ที่จะนำมาซึ่งภูมิภาคที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ อาเซียนจำเป็นต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัต มีความยั่งยืน และครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ทิ้งใครข้างหลัง โดยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ และการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ปัญหามลพิษทางอากาศ หมอกควันข้ามแดน และปัญหาประมง IUU ซึ่งทั้งหมดต้องพึ่งพาความร่วมมือกับหุ้นส่วนอาเซียนและมิตรประเทศ อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงที่ยั่งยืนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนี้ จำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ดังนั้นการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างประชาชน ผ่านการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนและสายใยทางวัฒนรรมระหว่างกันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคีภายนอก

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend