ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรย้ำเกษตรกร ควรขึ้นทะเบียนเกษตรกร

519 1
กรมส่งเสริมการเกษตรย้ำเกษตรกร ควรขึ้นทะเบียนเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเกษตรกรทุกคน ขึ้น - ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมโหลด แอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อตรวจสิทธิการช่วยเหลือตามโครงการต่างๆ ของภาครัฐกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำเกษตรกร ควรขึ้นทะเบียนเกษตรกร และแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หากไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลติดต่อกัน 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกร และหมดสิทธิรับการช่วยเหลือจากโครงการต่างๆของรัฐ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนทุกปี เพื่อทางราชการจะได้รู้ข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละปีว่า เกษตรกรปลูกพืชชนิดไหน และพื้นที่เท่าไหร่ สำหรับเป็นข้อมูลประเมินภาวะผลผลิตของแต่ละปี สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก 15 60 วัน และสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืช

กรณีเกษตรกรรายเดิมแต่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่ ต้องติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอ แต่หากเป็นเกษตรกรรายเดิมและใช้แปลงเดิม สามารถติดต่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Farmbook ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ รวมถึงสามารถใช้ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการแก้ปัญหาอื่นๆ ของภาครัฐ เช่น การรับสิทธิตามโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว , ปาล์มน้ำมัน

ทั้งนี้หากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (นับถัดจากวันที่ 23 มิ.ย 60 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2563) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเกือบ 9 แสนครัวเรือน ที่ยังไม่ได้มาปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร หากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เกษตรกรจำนวนนี้จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรทันที และทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมีการตรวจสอบด้วยระบบโปรแกรมทั้งการตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับสำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลชื่อ สกุล สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการตรวจสอบเนื้อที่เพาะปลูกของเกษตรกรจากการวาดผังแปลงเพาะปลูก (ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล) โดยซ้อนกับผังแปลงกับกรมที่ดิน สปก. และภาพถ่ายดาวเทียม นอกจากการตรวจสอบด้วยระบบดิจิทัลแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีการตรวจสอบทางสังคมโดยให้คนในชุมชร่วมกันตรวจสอบกันเองการนำข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ไปปิดประกาศ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อยืนยันหรือคัดค้านว่ามีการเพาะปลูกจริงในชุมชนนั้นหรือไม่


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์