ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นายกฯ พบคนไทยในสหรัฐ ย้ำรัฐบาลมุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

1.52K 12
นายกฯ พบคนไทยในสหรัฐ ย้ำรัฐบาลมุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนในชุมชนไทยสหรัฐอเมริกา 175 คน เพื่อแจ้งถึงสถานการณ์ โดยได้กล่าวย้ำนโยบายรัฐบาล ในการที่จะมุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

วันนี้ (22 ก.ย. 62) เวลา 11.05 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา นายดอน ปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 74

โดยในเวลา 15.00 น.นายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 74 และกิจกรรมอื่นๆ ของนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะพบปะชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน 175 ราย ณโรงแรมพลาซา แอทธินี ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก โดยชุมชนไทยในสหรัฐฯ ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์กเครือข่ายสมาคมและชมรมคนไทย กลุ่มนักวิชาชีพชาวไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงผู้แทนสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา นักศึกษาไทยในสหรัฐและผู้สื่อข่าวไทยประจำนครนิวยอร์ก

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีที่ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยเพื่อแจ้งถึงสถานการณ์ประเทศไทยนโยบายรัฐบาล รวมถึงรับทราบทุกข์สุข ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนการเดินทางมานครนิวยอร์กครั้งนี้ มีภารกิจสำคัญหลายภารกิจ อาทิการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยมีความก้าวหน้าโดดเด่นและได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานร่วมกับจอร์เจียเพื่อเจรจาร่างปฏิญญาทางการเมืองการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประชุมClimateAction Summit 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน เป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้นำเสนอจุดแข็งพร้อมแสดงบทบาทนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีระดับโลกซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย "ร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" การกล่าวสุนทรพจน์ที่ AsiaSociety และ USABC เพื่อแจ้งถึงพัฒนาการต่างๆของประเทศไทย วิสัยทัศน์ของรัฐบาล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

ตลอด 5ปีที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยดำเนินการปฏิรูปทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม และได้ออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายรวมกว่า 400ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเอื้ออำนวยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังพยายามแก้ไขปัญหาสังคมที่คั่งค้างมานาน เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาแรงงานโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เน้นการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตและการปรับปรุงระบบสวัสดิการเพื่อประชาชนโดยมีแผนดำเนินการที่เป็นรูปธรรม อีกสิ่งสำคัญที่รัฐบาลมุ่งเน้นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศ 

เนื่องจากเศรษฐกิจที่ดีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสานต่อการพัฒนาและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 บนรากฐานการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ โดยเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน 10+2 สาขาส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองนวัตกรรม (smart cities) ในจังหวัดหลัก ๆ ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยสร้างงานและอาชีพต่อเนื่องในอีกหลายประเภท

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดให้มีความพร้อมไปสู่ศตวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กำหนดนโยบายการศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนในทุกระดับส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและแรงงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อลดช่องว่างรายได้ กำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำสำหรับการรับมือกับสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่แน่นอนรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจากความขัดแย้งกีดกันทางการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรับมือไว้ในหลายลักษณะ เช่นการเจรจาข้อตกลงทางการค้าอาเซียน+6 หรือที่เรียกว่า RCEPการแสวงหาและร่วมมือกับคู่ค้าคู่ลงทุนใหม่ๆ ในภูมิภาค

นายกรัฐมนตรีมีความภาคภูมิใจและยินดีที่ได้เห็นคนไทยที่นี่เป็นพลเมืองที่ดีของสหรัฐอเมริกาประกอบอาชีพและธุรกิจที่ได้รับการยอมรับและมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกับชาวอเมริกันอย่างไรก็ดีเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยได้แม้จะพำนักและทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่สำคัญขอให้มีความสามัคคีเพื่อนำเสนอประเทศไทยในทางบวกและสร้างความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยและแสดงเอกภาพและศักยภาพของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมแสดงความขอบคุณชุมชนไทยในสหรัฐฯทุกคนสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

  


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend