ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563.

ทางหลวงชนบท เผยน้ำท่วม 4 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 7 สายทาง

446 7

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ (12 ก.ย.62 เวลา 08.00 น.) มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 53 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 46 สายทาง ดังนี้

จังหวัดร้อยเอ็ด รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ รอ.4035 แยก ทล. 2044 - บ้านโคกสี อ.โพนทอง,เมยวดี รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ รอ.4042 แยก ทล. 2043 - บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ รอ.3013 แยก ทล. 202 - บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้) รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้) รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 - บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้) รอ.4053 แยก ทล. 2044 - พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้) รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ


จังหวัดอุบลราชธานี อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม อบ.2014 แยก ทล. 23 บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง อบ.2084 แยก ทล. 23 บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง อบ.4086 แยก ทล.2413 บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน อบ.4087 แยก ทล. 2413 บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม อบ.2037 แยก ทล. 23 บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน อบ.4031 แยก ทล. 2182 - บ้านนาโพธิ์ อ.เดชอุดม อบ.3092 แยก ทล. 217 บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อบ.5071 แยก ทช.อบ.4031 บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์

อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่ (ผ่านได้) อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ อบ.4019 แยก ทล.23- บ้านปลาฝา อ.นาเยีย อบ.3054 แยก ทล. 217 บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์ อบ.010 สะพานลำโดมใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้) อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่ อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์ อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ - บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว อจ.4023 แยก ทล.2134- บ้านหนองช้างน้อย อ.พนา, ม่วงสามสิบ อจ.4003 แยก ทล. 2210 - บ้านตำแย อ.หัวตะพาน,ม่วงสามสิบ อจ.6021 ถนน อบจ.อจ บ้านนาโนน - บ้านหนองมะแซว อ.พนา,เหล่าเสือโก้ก อจ.4004 แยก ทล. 2134 - บ้านน้อยหม้อทอง อ.พนา (ผ่านได้)

จังหวัดยโสธร ยส.2005 แยก ทล. 23 - บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว ยส.4010 แยก ทล.2083 บ้านหัวดอน อ.มหาชนะภัย ยส.3012 แยก ทล. 202 - บ้านทรายมูล อ.ป่าติ้ว,เมือง, ทรายมูล ยส.2023 แยก ทล. 23- บ้านท่าเยี่ยม อ.เมือง (ผ่านได้) ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย, ยส.2015 แยก ทล. 23 (กม.ที่ 226+350) - บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว, ยส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย ยส.010 สะพานแสนสุข ยโสธร อ.พนมไพร

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน และจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายเตือนหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์