ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผุดไอเดีย....."แอพลิเคชั่น" รักษาป่า

478 9

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผุดไอเดีย พัฒนาแอพ "DMCR Patrol" สาหรับลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชายเลน บินเก็บ ภาพ-ไลฟ์สดบันทึกข้อมูลส่งแบบเรียลไทม์ เพื่อหยุดยั้งการทำลายและฟื้นฟูป่าชายเลนทั่วประเทศ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบนโยบาย เกี่ยวกับการดูแลป้องกันรักษาป่าชายเลน

"ทั้งนี้ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสถานการณ์ทรงตัวและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากในห้วงปี พ.ศ. 2557ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายหยุดยั้งการทำลายและฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจนทำให้ได้ป่าชายเลนคืนกลับมาได้ถึง 52,000 ไร่ ดำเนินการรื้อถอนฟื้นฟูป่าชายเลนได้23,000 ไร่ "นายจตุพร กล่าว.

ด้านนายรัชชัยพรพา หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว กล่าวเสริมว่า "ในส่วนของการบุกรุกเพิ่มเติมนั้นยอมรับว่าทางเราไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกตารางนิ้วแต่มีความพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิเช่นการใช้โดรนในการบินตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนทั้งแปลงคดีที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุก พร้อมทั้งนำโปรแกรมประยุกต์ PIX4D มาจัดการภาพถ่าย ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ซึ่งทำให้สามารถระบุพิกัดตำแหน่งของพื้นที่นั้นๆได้ พร้อมกันนี้ยังมีโปรแกรม ECOGNITIONในการจำแนกวิเคราะห์ประเภทพื้นที่ว่ามีความเป็นป่าหรือไม่อย่างไรอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

ป่าชายเลนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(Mangrove 4.0) โดยระบบช่วยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งคดีความที่เกิดขึ้น ฐานข้อมูลคดีอาญา ฐานข้อมูลป่าชายเลน ฐานข้อมูลปลูกป่าและเพาะชำกล้าไม้แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นฐานข้อมูลเก็บสารบบทางคดี เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีความหากไม่มีความคืบหน้าใด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ขณะเดียวกันยังมีการตรวจสอบพื้นที่คดีในรูปแบบไฟล์ KML หรือ KMZ ร่วมกับโปรแกรม Google Earth ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และนำข้อมูลดังกล่าวมาบริหารจัดการได้โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถ Monitor ผ่านทางศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"

ปัจจุบันกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งมีแนวคิดในการพัฒนาภารกิจงานลาดตระเวนให้ตอบโจทย์สะดวกต่อการใช้งานผ่านทาง Smartphone และ Tablet ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาออกแบบรูปแบบแอพพลิเคชั่น"DMCR Patrol" สำหรับการลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนให้ครอบคลุมทั้งการลาดตระเวนทางภาคพื้นดินและการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับโดยแอพพลิเคชันนี้จะใช้เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะทำงานของระบบคล้ายเว็ปแอพพลิเคชัน (WebApplication) 

โดยสามารถกำหนดเป้าหมายพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายเช่น พื้นที่ใกล้แหล่งชุมชน พื้นที่ที่มีการบุกรุกบ่อยครั้งพื้นที่ใกล้เส้นทางการคมนาคม และพื้นที่เกิดคดีพร้อมทั้งกำหนดเส้นทางในการลาดตระเวนให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนมากยิ่งขึ้นและเมื่อมีการลาดตระเวนเกิดขึ้นก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานและบันทึกข้อมูลผ่านแอพฯโดยผู้ที่กำลังใช้งานจะปรากฏอยู่บนจอของศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของผู้ควบคุมดูแลระบบ แต่การลาดตระเวน จะต้องบันทึกการสำรวจและลาดตระเวน เช่นการแทร็ก (Track) สามารถบันทึกภาพถ่าย และ Live วิดีโอได้ ก็สามารถจัดส่งรายงานเป็นรีพอร์ทเข้ามาผ่านแอพพลิเคชันได้ทั้งหมดจะช่วยให้มีข้อมูลการส่งเป็นแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend