ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563.

หอการค้าเร่งให้ความรู้รายย่อยที่พักทำธุรกิจตามม.44

664 6
หอการค้าเร่งให้ความรู้รายย่อยที่พักทำธุรกิจตามม.44

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐานของเอสเอ็มอี ผู้ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย เล็งจัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" นำร่องจังหวัดชลบุรี

นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันการขยายตัวในภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด "ธุรกิจโรงแรม"ทั้งโรงแรมที่ถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย  ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวทำให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านที่พัก มีการใช้จ่ายสูงสุดเป็นอันดับ 1ของการใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือประมาณ 25.8% แต่โรงแรมและที่พักจำนวนมากกว่า20,000 แห่ง ไม่ได้มีการขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะทำให้ธุรกิจโรงแรมเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น และสามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวก็จะได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรมรวมทั้งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวในประเทศไทย


ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภทช่วยผ่อนปรนให้โรงแรมประเภท 1 ที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก (ไม่เกิน 50 ห้องพัก)และโรงแรมประเภท 2 ที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก หรือมีบริการทั้งห้องพักและห้องอาหาร (เกิน50 ห้องพัก) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ก่อสร้างก่อนปี 2559ได้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ยังติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ได้มีโอกาสปรับปรุงหรือพัฒนาโรงแรมและที่พักให้ถูกต้องตามมาตรฐานการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น หอการค้าไทยจึงได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ จัดสัมมนา "เปิดโรงแรมที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดชลบุรี  ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความเข้าใจข้อมูลของประกาศ คสช.ที่6/2562และรีบดำเนินการให้ถูกต้องทันเวลาพร้อมรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่อไปซึ่งประกาศฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้ 1. การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่นำอาคารเก่ามาดัดแปลงแก้ไขเป็นโรงแรมก่อน ปี 2559โดยไม่ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได้มีโอกาสปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนด 2 ปีโดยไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย (พักการดำเนินคดีอาญา)

2. การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่กำลังจะลงทุนเปิดกิจการโรงแรมขนาดเล็กสามารถขอประกอบกิจการได้โดยไม่ติดขัดกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารรวมไปถึงคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 3.เกณฑ์การขออนุญาตปรับปรุงอาคาร เปลี่ยนแปลงอาคาร หรือ เปลี่ยนเจตนาการใช้อาคารจากอาคารที่พักอาศัยธรรมดาเป็นโรงแรมขนาดเล็กประเภทที่พักอย่างเดียวหรือที่พักพร้อมการขายอาหาร 4.แนวปฏิบัติของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.6/2562

"นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเปลี่ยนอาคารเก่าให้เป็นโรงแรมรายละเอียดการทำสัญญาว่าจ้าง การเปรียบเทียบต้นทุน และการยื่นขอใบอนุญาตโรงแรมรวมทั้ง การบอกเล่าประสบการณ์ การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก Hostel หรือHome Stay อีกด้วย" ดร.กฤษณะ กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์