ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

นโยบายหลัก-นโยบายด่วน ที่ประชาชนอยากเห็น

874 11

ถ้าไม่นับสีสัน และวาทะกรรม ที่เกิดขึ้น ใน 2 วันอันยาวนาน ของการแถลงนโยบาย ต้องกลับไปดู ที่สาระหลัก คือ นโยบาย 12 ข้อ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา ในการประชุม 25 ก.ค.

นโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน "สวนดุสิตโพล"สำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศ1,262 คน ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม

พบว่า "นโยบายหลัก" ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ เร่งดำเนินการมากที่สุด อันดับ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 74.45% เพราะ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ทำให้ประเทศมีความมั่นคง สงบสุข // อันดับ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 67.97% ที่จะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น / อันดับ 3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 65.61% หวังให้โอกาสและนำความเจริญไปสู่ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม

อันดับ 4 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 61.69% เพราะการทุจริต เป็นภัยที่ร้ายแรงและสร้างความความเสียหายต่อประเทศ / อันดับ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 61.61% ส่วนเรื่อง การพัฒนาระบบสาธารณสุข / การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน กลับไปอยู่ใน 3 อันดับสุดท้าย

ส่วน "นโยบายเร่งด่วน" ที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการมากที่สุด / อันดับ 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก / ลดความเหลื่อมล้ำ 81.30% /

อันดับ 2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน / อันดับ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 61.19% /อันดับ 4 การแก้ไขปัญหาทุจริต / อันดับ 5 การช่วยเหลือเกษตรกร เรื่องยกระดับศักยภาพของแรงงาน การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กลับไปอยู่ในอันดับท้ายๆ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend