ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

รัฐสภา ประชุมยาว 34 ชม.​ให้ "บิ๊กตู่" แถลงนโยบาย เจ้าตัวลั่นวอน "ส.ส." อย่าสร้างความเกลียดชัง

1.57K 22
รัฐสภา ประชุมยาว 34 ชม.​ให้ บิ๊กตู่ แถลงนโยบาย เจ้าตัวลั่นวอน ส.ส. อย่าสร้างความเกลียดชัง

รัฐสภา ทีโอที ประชุมยาว 34 ชม.ให้ "บิ๊กตู่" แถลงนโยบาย เจ้าตัวลั่นจะเร่งขับเคลื่อน วอน "ส.ส." อย่าสร้างความเกลียดชัง ย้ำรัฐบาลจะไม่เอื้อประโยชน์ให้เอกชน แต่จะดูแล

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมรัฐสภาเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันรทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งสมาชิกรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เข้าร่วมประชุมอภิปราย และชี้แจงต่อเนื่อง จนถึงเวลา 03.20 น. พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมประชุมและให้ความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ทั้งนี้จะรับความเห็นดังกล่าวไปเพิ่มเติมนโยบายและผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม รัฐบาลจะประชุมกับส่วนราชการต่างๆ 

เพื่อให้ส่วนราชการนำนโยบายไปปฏิบัติ ภายใต้กรอบเวลาและเป้าหมายที่จะกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลจะทำเพื่อประชาชน และประเทศ ภายใต้หลักการของการบูรณาการร่วมกัน บริหารงานตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม โปร่งใส่ รักษากรอบวินัยการเงินการคลัง เพื่อให้ประเทศเดินหน้าสู่ความมั่นคง และจากนั้นคือการกำหนดงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

 

พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงด้วยว่าการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาครั้งแรก ถือเป็นโอกาสที่สร้างความรู้จักกัน โดยที่ผ่านมาหลายคนรู้จักผ่านสื่อมวลชน ซึ่งอาจมีความรู้สึกไม่ชอบ เกลียกกัน แต่สิ่งสำคัญที่ตนต้องการจากสมาชิกรัฐสภาคือการเคารพ ขณะที่การชี้แจงของตนที่ไม่เหมาะสมตนขอโทษ และจากนี้จะปรับตัวเข้าหากัน อย่างไรก็ตามยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการในระยะเร่งด่วนคือ 1 ปี และแผน 5 ปีที่ต้องขับเคลื่อน อย่างไรก็ตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินตนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมเรียนรู้ ส่วนที่สมาชิกรัฐสภาทักท้วงต่อนโยบายบางอย่างของรัฐบาลอาจเพิ่มภาระทางงบประมาณนั้น รัฐบาลยืนยันว่าจะดูแล ขณะที่ภาคเอกชนต้องพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ดังนั้นจะไม่ใช่กรณีที่รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนแน่นอน ขณะที่ประเด็นการทุจริตนั้นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

"ผมเชื่อทุกคนรักชาติ และประชาชน ไม่มีใครที่เก่งกว่าใคร ทุกคนมาจากการเลือกตั้ง อย่าสร้างความเกลียดชัง ทั้งนี้การปฏิบัติงานต้องยึดกรอบของกฎหมาย ทั้งนี้ยืนยันว่าการจัดทำนโยบายมีบุคคลระดับดอกเตอร์ช่วยเขียนนโยบายภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ซึ่งมีกรอบที่สามารถพาประเทศเดินหน้าได้แน่นอน ทั้งนี้ยอมรับว่าการเขียนนโยบายแบบไทยจะเป็นลักษณะกรอบกว้างๆ ไม่เหมือนกับต่างประเทศ ทั้งนี้ผมยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีอะไรที่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เราต้องทำให้ได้โดยเร็ว จากนั้นจะมีการตรวจสอบ ประเมินผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง " พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจง

นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวตอนหนึ่งด้วยว่า ตนไม่ชอบอยู่อย่างคือ กิริยาที่ใช้ไม่ได้ หัวเราะเยาะเย้ย และนั่งไม่เรียบร้อย ทั้งนี้ตนขอขอบคุณทุกฝ่าย

จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณ ที่สมาชิกรัฐสภา ร่วมอภิปรายนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม ต่อเนื่องถึงวันที่ 27 กรกฎาคม แม้จะมีสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้อภิปรายทุกคน จากนั้นได้ปิดการประชุมเมื่อเวลา  03.33 น.  รวมเวลาที่ใช้ประชุมรัฐสภาเพื่อฟังการแถลงนโยบายรัฐบาล รวม 34 ชั่วโมง.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend