ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

ความคาดหวังประชาชน ต่อรัฐมนตรีใหม่

533 5

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นภาพรัฐมนตรีใหม่ถือกฤษ์ดีทยอยเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกระทรวงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจ และสร้างความหวังว่ารัฐมนตรีใหม่จะสามารถบริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดทางด้าน สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็น "เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง" ขออนุญาตยกตัวอย่าง 7กระทรวงหลักๆ ดังนี้

เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงกลาโหม คือ

อันดับ 1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเต็มความสามารถ ทำเพื่อประชาชน 45.43%

อันดับ 2 ดูแลความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ 31.85%

อันดับ 3 รักษาความสงบ ความสามัคคี สร้างความปรองดองให้กับประเทศ 24.72%

กระทรวงถัดมาเป็นกระทรวงมหาดไทย 

อันดับ 1 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ 44.30%

อันดับ 2 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เร่งสะสางคดีที่คั่งค้าง ทำงานอย่างต่อเนื่อง 32.64%

อันดับ 3 ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 25.39%

มากันที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อันดับ 1 ส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์ม 65.86%

อันดับ 2 ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 21.34%

อันดับ 3 พัฒนาระบบการเกษตรให้ทันสมัย ควบคุมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 13.91%

ต่อกันโดย กระทรวงคมนาคม 

อันดับ 1 มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น 51.09%

อันดับ 2 แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ จัดระเบียบการจราจร 31.52%

อันดับ 3 ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ พัฒนาคุณภาพและการบริการ ปรับลดค่าโดยสาร 23.91%

ขณะที่กระทรวงพลังงาน เรื่องที่ประชาชนคาดหวังคือ

อันดับ 1 ควบคุมราคาพลังงาน เช่น ลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า 59.28%

อันดับ 2 ส่งเสริมพลังงานทดแทน ผลักดันพลังงานสะอาด

อันดับ 3 ซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 21.56%


ด้านกระทรวงพาณิชย์ 

อันดับ 1 พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร 66.35%

อันดับ 2 ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานเป็นรูปธรรม แก้ปัญหารวดเร็ว 22.54%

อันดับ 3 ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย ลดการจัดเก็บภาษีครัวเรือนให้ต่ำลง 15.34%

และ กระทรวงสาธารณสุข 

อันดับ 1 มีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย 48.23%

อันดับ 2 พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 32.43%

อันดับ 3 เพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวง เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น 22.45%

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend