ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2562

4.09K 9
โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2562

วันนี้ (17 กันยายน 2561) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว วงเงิน 3 ล้านล้านบาท งบกลางกว่า 1 แสนล้านบาท

วันที่ 17 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

มาตรา 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 3,000,000,000,000 บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

อ่านเนื้อหาในพระราชบัญญัติได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/071/T1.PDF


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์