องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เผยแพร่รายงานที่น่ากังวลว่า ประชากรโลกราว 1,400 ล้านคนไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ที่จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงอาการป่วยด้วยโรคสามัญ

รายงานการศึกษา ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Public Health จัดทำโดยนักวิจัยของอนามัยโลกหรือดับเบิลยูเอชโอด้วยการสำรวจครอบคลุมประชากร 1 ล้าน 9 แสนคนใน 168 ประเทศ

WHO เตือนประชากรโลกเสี่ยงป่วยสูง!! ถ้าไม่ออกกำลังกายWHO เตือนประชากรโลกเสี่ยงป่วยสูง!! ถ้าไม่ออกกำลังกายรายงานพบว่า แนวโน้มการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพออยู่ในระดับเลวร้ายลง โดยในปี 2559 มีประชากรวัยผู้ใหญ่กว่า 1 ใน 4 หรือ 1,400 ล้านคนออกกำลังกายไม่เพียงพอ และในประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งรวมถึงอังกฤษและสหรัฐ มีสัดส่วนประชากรที่ไม่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นจาก 32% ในปี 2544 เป็น 37% ในปี 2559 ขณะที่ในประเทศที่มีรายได้น้อย มีสัดส่วนคนไม่ออกกำลังกายคงเดิมที่ 16%


WHO เตือนประชากรโลกเสี่ยงป่วยสูง!! ถ้าไม่ออกกำลังกายตามเกณฑ์ของดับเบิลยูเอชโอระบุว่า คนเราควรออกกำลังกายในระดับปานกลางไม่ต่ำกว่า 150 นาที หรือ ออกกำลังกายหักโหมไม่ต่ำกว่า 75 นาทีต่อสัปดาห์ และคนที่ทำไม่ได้ตามเกณฑ์นี้ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคหัวใจ, โรคเบาหวานประเภท 2, สมองเสื่อม และโรคมะเร็ง


WHO เตือนประชากรโลกเสี่ยงป่วยสูง!! ถ้าไม่ออกกำลังกาย

รายงานเตือนด้วยว่า ดับเบิลยูเอชโอจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะลดจำนวนคนไม่ออกกำลังกายทั่วโลกลง 10% ภายในปี ค.ศ.2025


WHO เตือนประชากรโลกเสี่ยงป่วยสูง!! ถ้าไม่ออกกำลังกาย

WHO เตือนประชากรโลกเสี่ยงป่วยสูง!! ถ้าไม่ออกกำลังกาย