ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"ในหลวง" แสดงความเสียพระราชหฤทัย "โคฟี อันนัน" ถึงแก่อนิจกรรม

5.21K 199
ในหลวง แสดงความเสียพระราชหฤทัย โคฟี อันนัน ถึงแก่อนิจกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ในการที่ นายโคฟี อัตตา อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ความว่า

นายอังตอนีอู กูแตร์รึช เลขาธิการสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

ประเทศไทยขอร่วมกับประชาคมโลกและประเทศสมาชิกของสหประชาชาติแสดงความอาลัย ในการที่ นายโคฟี อัตตา อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถึงแก่อนิจกรรม การจากไปของนายโคฟี อันนัน ถือเป็นความสูญเสียอย่างแท้จริงของนานาประเทศซึ่งรักในสันติภาพ

ในประเทศไทยนั้นนายโคฟี อันนัน เป็นผู้ที่จะอยู่ในความทรงจำในฐานะผู้อุทิศตนตลอดชีวิต เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ อีกทั้งยังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งคือ สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน เป็นที่แน่นอนว่า เราทั้งหลายต่างได้รับประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากคุณูปการเหล่านี้

เมื่อปีคริสตศักราช 2006 อดีตเลขาธิการฯ โคฟี อันนัน ได้เข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระเกียรติด้วยตนเอง ในนามขององค์การสหประชาติ โดยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวได้ว่า ไม่มีสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระเกียรติคุณอื่นใด ที่จะทำให้องค์การสหประชาติได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทย ได้เท่ากับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในครั้งนั้น

ข้าพเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน ตลอดจนครอบครัวและญาติมิตรของอดีตเลขาธิการฯ และผู้ที่เคยร่วมงานในเครือข่ายองค์การสหประชาติ ที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญยิ่งของประชาคมโลกในครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์