ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

'กสทช.' ลงดาบ "ทรู" หลังทำข้อมูลบัตร ปชช.ลูกค้าหลุด!!

4.38K 844
กสทช. ลงดาบ ทรู หลังทำข้อมูลบัตร ปชช.ลูกค้าหลุด!!

'กสทช.' สั่งแก้ระบบรักษาข้อมูลดีขึ้น-เยียวยาลูกค้าช่วยตรวจสอบฟรีค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งผล กสทช.ใน 7 วัน ส่วนบริษัทอื่น เจอกำชับเข้มด้วย หากฝ่าฝืนปรับวันละ 2 หมื่น

18 เม.ย.61 - "สำนักงาน กสทช." มีหนังสือแจ้ง "ทรู" ให้รับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อผู้ใช้บริการทั้งทางแพ่งและอาญา กรณีข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุด พร้อมกำชับโอเปอเรเตอร์รายอื่นต้องจัดให้มีมาตรการป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ

"นายฐากร ตัณฑสิทธิ์" เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อสารมวลชนว่า "ทรูมูฟ เอช" ทำข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุดเป็นจำนวนมาก มาชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้ (17 เม.ย.)

แฟ้มภาพ...นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

ในวันนี้ (18 เม.ย.) สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึง "บริษัท เรียล มูฟ จำกัด" ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม


แฟ้ม...กสทช.เรียก ผู้บริหาร "ทรู" ชี้แจง 17 เม.ย.61

โดย กสทช.อาศัยอำนาจ ตาม ม.64 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มีคำสั่งให้ "บริษัท เรียล มูฟ จำกัด" ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน และแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางด้านเทคนิค และการจัดการภายในองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอย่างน้อยต้องปรับระดับรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี และให้มีการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูล

2. จัดให้มีช่องทางการตรวจสอบจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3. ให้บริษัท รับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางแพ่งและทางอาญา

4. ให้รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งตามข้อ 1, 2, 3 ดังกล่าว มายังสำนักงาน กสทช. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ด้วย พร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นระยะๆ ทุก 15 วันหาก "บริษัท" ไม่ดำเนินการตามคำสั่งนี้ เลขาธิการ กสทช. จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองกำหนดค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อวัน ตาม ม.66 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ดี "บริษัท" มีสิทธิโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ตาม ม. 65

แฟ้มภาพ...บรรยากาศ กสทช. เรียก'ทรู' ชี้แจง

"นายฐากร" เลขาธิการ กสทช. กล่าวอีกว่า สำนักงาน กสทช. ก็ยังได้มีหนังสือถึง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นๆ ด้วยว่า ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางด้านเทคนิค และการจัดการภายในองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละบริการโทรคมนาคม ตามข้อ 10 ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมกำหนด

โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศอย่างเคร่งครัด และหากเกิดกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามให้ถูกต้องเหมาะสม และผู้รับใบอนุญาตต้องผูกพันในการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลดังกล่าวเสมือนว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ตามข้อ 18 ของประกาศดังกล่าวกำหนดไว้

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend