ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดชื่อ 15 คน ผ่านเข้ารอบคัด กกต. นัดสัมภาษณ์ 5 ธ.ค.

6.07K 224
เปิดชื่อ 15 คน ผ่านเข้ารอบคัด กกต. นัดสัมภาษณ์ 5 ธ.ค.

กรรมการสรรหาคัดผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จาก 41 เหลือ 15 คน ฐากร-ประชาได้ไปต่อ นัด 5 ธ.ค.สัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ

4 ธ.ค.60 - ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้ง 41 คน ตามมาตรา 8 (1) มาตรา 9 และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ.2560 ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคล ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ผลปรากฏว่า เหลือผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวนเพียง 15 คน ดังนี้

1.นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.นายประชา เตรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

3.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

4.นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

5.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ศาสตราจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทวรวิสิฏฐ์ จำกัด

7.นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารสภาทนายความ และนายทะเบียนสภาทนายความ

8.นายมังกร เจริญผล ทนายความอิสระ และหัวหน้าสำนักงานทนายความมังกร เจริญผล

9.นายไสว จิตเพียรทนายความ สำนักงานไสวและเพื่อนทนายความ

10.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

11.น.ส.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

12.นายธงชัย จันทร์แจ้ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย จังหวัดศรีสะเกษ

13.นางลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

14.นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ (คตทช.)

15.นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯจะเชิญผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ามาสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกกต.ในวันที่ 5 ธ.ค. นี้ ที่อาคารรัฐสภา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend