24 พฤศจิกายน 2560 หลังราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ตรวจรายชื่อรัฐมนตรีที่หลุดจากตำแหน่งไปเลย และรัฐมนตรีป้ายแดง ปรากฎว่า มี 9 รัฐมนตรีที่หลุด (ครม.ประยุทธ์ 5) ไปเลย และ 10.รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดง ดังรายชื่อต่อไปนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจาฯ ประกาศ ครม.ประยุทธ์ 5 
โฉมหน้า 36 รัฐมนตรี ครม.ประยุทธ์ 5


ตรวจชื่อ ครม.ประยุทธ์ 5 
9 รมต.หลุด / 10 รมต.ป้ายแดง


9 รัฐมนตรีที่หลุด (ครม.ประยุทธ์ 5) ไปเลย
1.พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
2.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี
3.นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4.พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
5.นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6.นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
7.นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
8.นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจชื่อ ครม.ประยุทธ์ 5 
9 รมต.หลุด / 10 รมต.ป้ายแดง


10.รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดง (ครม.ประยุทธ์ 5)
1.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2.พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
3.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
4.นายกฤษฎา บุญราช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
6.นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
7.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
8.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
9.นายอุดม คชินทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10.นายสมชาย หาญหิรัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม