ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แผนมั่นคง กอ.รมน.ภาค-จว. หวังสร้างความปลอดภัยปชช.

879 57
แผนมั่นคง กอ.รมน.ภาค-จว. หวังสร้างความปลอดภัยปชช.

"พล.ต.พีรวัชฌ์" แจงคณะกรรมการ กอ.รมน.ภาค / จังหวัด จัดทำแผนความมั่นคงทุกมิติ หวังสร้างความปลอดภัยประชาชน

23 พ.ย. 60 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชี้แจง ภายหลัง มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ในการรองรับภัยคุกคามด้ายความมั่นคงทุกรูปแบบ ว่า เพื่อให้การอำนวยการในการรักษาความมั่นคง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงส่วนขับเคลื่อนงานในพื้นที่ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน           พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าวว่า  สำหรับคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและจังหวัดนั้น จะประกอบไปด้วย หน่วยราชการทุกหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ที่ผอ.รมน.ภาค และผอ.รมน.จังหวัด แต่งตั้งขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือ การประเมินสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ในมิติความมั่นคงและสิ่งที่เชื่อมโยงกับความมั่นคง นำมาบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคง รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแผนงานโครงการที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในพื้นที่  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับการดูแล การช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ 


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend