"ทช." สกัดเส้นทางลอบค้าสัตว์ป่า-ไม้พะยูงข้ามชาติ

นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ไซเตส (CITES) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการลักลอบค้าสัตว์ป่า มุกดาหาร เพื่อติดตามเส้นทางค้าสัตว์ป่าและงาช้างระหว่างประเทศ ณ ด่านศุลกากรมุกดาหารและพื้นที่ชายแดนไทย เพื่อบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนสกัดกั้นขบวนการลอบค้าสัตว์ป่า

นายสมเกียรติ บอกว่า การลอบค้าสัตว์ป่า และพืชป่าหายาก ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศ จนถึงทุกวันนี้ยังจับได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องเดินหน้า บูรณาการแผนป้องกันลักลอบขนสัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการลอบค้างาช้าง ปัจจุบันไทยถูกจัดอยู่ในสถานะ เป็นประเทศที่ต้องจับตาเฝ้าระวังจากไซเตส ส่วนการปิดตลาดค้า งาช้างยังเดินหน้าต่อเนื่อง 
และในอนาคตจะปรับแผนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ  หรือ Smart Patrol Ranger ที่ใช้การดูแลพื้นที่ป่า มาประยุกต์ใช้ตามแนวชายแดนไทย และ เพื่อนบ้านระยะทาง 72 กิโลเมตร เพื่อสแกนจุดเสี่ยงที่ยังเป็นช่องทางลักลอบค้าสัตว์ป่า
สำหรับสถิติทางคดี ย้อนหลัง 3 ปี ของด่านตรวจสัตว์ป่า ทั่วประเทศ 40 แห่ง รวม 131คดี ผู้ต้องหา 98 คน ของกลางที่เป็นสัตว์ป่ามีชีวิต กว่า 3,379 ตัว / ซากสัตว์กว่า 400 ซาก และงาช้างกว่า 400 ท่อน และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างจำนวนมาก 
ขณะที่หัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวนด้านป่าไม้จากลาว ยืนยันว่ารัฐบาลลาว พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นการลักลอบค้าสัตว์ป่า ไม้แปรรูป ไม้พะยูง และการลักลอบนำไม้ลอยน้ำ ไม้พะยูง จากไทย โดยใช้ลาวเป็นทางผ่าน ไปยังประเทศที่ 3