ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กฟภ.ผนึกทีโอที สร้างต้นแบบยุทธศาสตร์ 20 ปี ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

4.91K 0
กฟภ.ผนึกทีโอที สร้างต้นแบบยุทธศาสตร์ 20 ปี ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผนึกกำลัง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สร้างต้นแบบด้วยยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปีนำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมสู่เวทีโลก

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 บมจ. ทีโอที แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจหลักในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มีโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟฟ้าและสำนักงานการไฟฟ้า 

รวมระยะทางกว่า 20,000 กิโลเมตรและมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Grid) สอดคล้องกับนโยบาย PEA 4.0 เชื่อมโยงระบบสื่อสารถึงหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้า 

เพื่อบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งด้านสาธารณูปโภคได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เป็นการร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันเพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงตามนโยบายภาครัฐ ด้วยการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อผนึกกำลังให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระดับโลกให้กับประเทศและเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐในการผลักดันและพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและพัฒนา ปรับปรุงโครงข่ายสื่อสาร เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินอุปกรณ์โทรคมนาคมของทั้ง 2 องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพกับผู้ใช้บริการของทั้ง 2 หน่วยงานรวมถึงจะเป็นต้นแบบความร่วมมือครั้งสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และลดต้นทุน สร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและสังคม ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ อันนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีในต้นทุนที่ต่ำมาให้บริการและเกิดการบูรณาการ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบของ 2 องค์กรอย่างยั่งยืน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend