ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปลดล็อคปัญหาราคาข้าว

755 0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดเสวนา "ปลดล็อคแก้ปัญหาราคาข้าวอย่างยั่งยืน" ซึ่งมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านข้าวเข้าร่วมงานนี้หลายคน ติดตามรายละเอียดจากคุณฐานิตา บุญหล้า

ในงานเสวนา "ปลดล็อคแก้ปัญหาราคาข้าวอย่างยั่งยืน" นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องข้าว หลายท่านได้มีการเสนอให้ไทยปรับโครงสร้างการปลูกข้าว โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพข้าว และปรับเปลี่ยนสัดส่วนการปลูกข้าวแบ่งพื้นปลูกพืชที่มีมูลค่าตลาดสูงแทน

ในงานเสวนา"ปลดล็อคแก้ปัญหาราคาข้าวอย่างยั่งยืน" จัดขึ้นโดย ม.เกษตรศาสตร์ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ รศ. สมพร อิศวิลานนท์ บอกว่า ตลาดการค้าข้าวไทยในตลาดโลกกำลังจะแข่งกันไม่ได้ซึ่งไทยกำลังประสบกับปัญหาภาวะราคาข้าวตกต่ำ เนื่องจากไทยมีต้นทุนการปลูกข้าวสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ประกอบกับความต้องการข้าวของตลาดโลกในขณะนี้ลดลง และปัจจุบันไทยผลิตข้าวได้มากกว่าความต้องการตลาด เป็นปัจจัยกดดันราคาข้าวให้ต่ำลง จึงอยากเสนอให้มีการปรับโครงสร้างข้าว ปลูกพืชชนิดอื่นๆที่ได้ราคาสูง เพื่อบรรเทาปัญหาชาวนาขาดทุน โดยรัฐให้การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อ และการหาตลาดใหม่ๆให้กับเกษตรกร

ด้านผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรศาสตร์ รศ.ดร. อภิชาติ วรรณจิตร บอกว่า อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ข้าวไทยต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำคือ เรื่องของคุณภาพข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิแต่เดิมคือจะมีความหอมและความนุ่ม แต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าข้าวหอมมะลิไทยขณะนี้มีคุณภาพลดลง ความหอมของข้าวหายไป ด้วยวิธีการปลูกที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้รถเก็บเกี่ยวแทนแรงงานคน ทำให้มีปัญหาในเรื่องความชื้น

การแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำผ่านมาตรการต่างๆของรัฐบาล ทั้งโครงการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าว การพักขำระหนี้เกษตรกร และการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1,000 บาท ในโครงการลดต้นทุนการปลูกข้าว มองว่ามาตรการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ในระยะกลางและในระยะยาว ต้องมีการปรับโครงสร้างข้าวทั้งระบบ ปรับปรุงตั้งแต่พื้นฐาน หรือพัฒนาคุณภาพข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ

นอกจากนี้ในงานเสวนายังมีการเสนอให้รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ จัดมาตรฐานข้าวใหม่ เพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว สามารถเลือกซื้อข้าวในการไปแปรรูปได้ง่ายขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend