ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มธ.เปิดโมเดล ช่วยขายข้าวราคาตกต่ำ

1.61K 131

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ปั๋วยอึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดตลาดรองรับชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ให้นำมาขายสู่ผู้บริโภคดดยตรงเพื่อป้องกันการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ติดตามรายงานจากคุณทินณภพ พันธะนาม

ข้าวสารพันธุ์กอใหญ่ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิแดง รวม 2 ตัน เป็นข้าวสารที่ชาวนาจังหวัดอุทัยธานี และสุพรรณบุรี นำมาขายที่ตลาดวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ปั๋วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เพราะปัจจุบันมีตลาดรองรับกลุ่มเกษตรกรโดยตรงไม่มากนัก

ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ มองว่า การเพิ่มมูลค่า สร้างทัศนคติของผู้บริโภคที่ดีต่อข้าวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำให้กับเกษตรกร เพราะสภาวะข้าวราคาตกต่ำเกิดขึ้นเกือบทุกปี ซึ่งข้าวสารที่ผลิตออกมามากกว่า ร้อยละ 60 ถูกนำมาบริโภคในไทย ก่อนขายออกส่ตลาดโลก

คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ บอกว่าปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ส่วนหนึ่งเกิดจากชาวนาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและโรงสีข้าวในชุมชนมีน้อย ทำให้ตอนนี้ชาวนาขายข้าวได้เพียง 5000 บาท ต่อตัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดพื้นที่ให้ชาวนา นำข้าวมาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง พร้อมคิดรูปแบบป้องกันไม่ให้ชาวนาถูกเอาเปรียบ

สถานการณ์ข้าวชาวนาไทย ในรอบ 8 เดือน ของปี 59 มีกำลังผลิตมากกว่า 6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออกมากกว่า 9 พัน 6 ร้อยล้านบาท แต่ปัจจุบันพบว่าข้าวกลับมีราคาตกต่ำจนน่าใจหาย วิทยาลัยพัฒนศาตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ มองว่าภาคเกษตรกร ควรรวมตัวเป็นเครือข่ายรัฐวิสาหกิจชุมชุน เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับภาครัฐ ทั้งเพิ่มโรงสีข้าวชุมชน ตลาดขายให้เกษตรกร ซึ่งประชาชนก็ควรสนับสนุนข้าวจากเกษตรเพื่อป้องกันป้องกันไม่ให้ชาวนาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend