ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ครม.มีมติยอมรับข้อตกลง "มาร์ราเกช"

7.81K 1.23K

มติ คณะรัฐมนตรี.ยอมรับข้อตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ บอกว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก ทางการค้า เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การ การค้าโลก

ทั้งนี้ เพื่อให้ไทยผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า หรือความตกลง TFA ขององค์การการค้าโลก ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับไทย ทั้งช่วยลดต้นทุนการเงิน ระยะเวลา และปัญหาความไม่แน่นอนในการขนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend