ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

องค์กรใหม่ ใน พ.ร.บ.ปฏิรูป

954 142

หลังจากที่ 4 ว่าด้วยการปฏิรูปและความปรองดอง ถูกตัดออกเกือบทั้งหมด จากรัฐธรรมนูญ โดยเนื้อหาจะถูกนำมาบัญญัติเอาไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปแทน ซึ่งจะมีการจัดตั้งองค์กร ขึ้นมาเพื่อผลักดันการปฏิรูป และจะเข้าสู่ทีประชุมกรรมาธิการยกร่าง 7 ส.ค.นี้

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ และประธานอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ บอกว่า มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติ ตามข้อเสนอจาก กมธ.ปฏิรูป ของ สปช. ทั้ง 18 คณะ โดยเนื้่อหามีรายละเอียดต้องเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ อาจมีมาตรารวมกว่า 30มาตรา ซึ่งอนุกมธ.ฯ เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา ในวันที่ 7 ส.ค. นี้

พามาดูสำหรับององค์กรปฏิรูป เบื้่องต้นประกอบด้วย

1. คณะกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง ภาษีอากร ทำหน้าที่ศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการคลัง ปรับปรุงระบบภาษี รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

2. คณะกรรมการการกระจายอำนาจแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้เป็นเอกภาพ

3. คณะกรรมการนโยบายการศึกษา ทำหน้าที่กระจายอำนาจทางการศึกษา และผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นจริง

4. สมัชชาศิลปวัฒนธรรม ทำหน้าที่สนับสนุนภาคประชาสังคมในการปกป้อง และสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม

5. คณะกรรมการการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

6. องค์กรขจัดความยากจน ทำหน้าที่ กำหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และโอกาสทางสังคม

7. คณะกรรมการปฏิรูปสังคมและชุมชน ทำหน้าที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และผลักดันแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

8. คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ ทำหน้าที่ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend