ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

เครือข่ายประชากรแรงงานข้ามชาติ ชื่นชมไทย พยายามแก้ไขปัญหาการอพยพ

1.22K 624

เครือข่ายประชากรแรงงานข้ามชาติชื่นชมรัฐบาลไทยในการพยายามแก้ไขปัญหาด้านการอพยพ โรฮิงญาด้วยการจัดประชุมนานาชาติ และเสนอให้รัฐไทยออกมาตรการช่วยเหลือมากกว่ามนุษยธรรม

เครือข่ายประชากรแรงงานข้ามชาติชื่นชมรัฐบาลไทยในการพยายามแก้ไขปัญหาด้านการอพยพ โดยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศต่าง และเสนอข้อเรียกร้องท่าทีรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ประกอบด้วย

1. รัฐบาลไทยจำเป็นต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้อพยพทางเรือที่คำนึงถึงชีวิตมิใช่เพียงลักษณะการให้อาหารน้ำ ซ่อมแซมเรือและให้เดินทางต่อไป2. รัฐบาลไทยจำเป็นต้องมีมาตราการเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNHCR ในการคัดกรองผู้อพยพ การประสานกับประเทศต้นทาง ประเทศที่สามเพื่อส่งต่อไปยังครอบครัว3. ในการจัดการให้ความดูแล การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐ ขอให้มีการนำทีมสหวิชาชีพดำเนินการคัดแยกบุคคลเพื่อพิสูจน์ว่ามีผู้เสียหายและสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมไทย4. เปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามาสนับสนุนทำงานของภาครัฐ ด้านตรวจสอบและประสานงานเมื่อพบญาติของผู้ตายที่เชื่อว่าเป็นคนในครอบครัว5. สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่จากสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพ6. รัฐบาลไทยควรจะต้องทบทวนพระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยการออกนโยบายเป็นการเฉพาะเพื่อคุ้มครองกลุ่มคนดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับหลักอนุสัญญาระหว่างประเทศในการคุ้มครองผู้ลี้ภัย เพื่อวางแนวทางในการจัดการผู้อพยพที่เป็นผู้แสวงหาที่หนีภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend