หญิงนักเคลื่อนไหวเตรียมข้ามไปเกาหลีใต้

กลุ่มนักเคลื่อนไหวหญิง จากหลากหลายประเทศ ได้เดินทางไปยังเขตปลอดทหารแล้วในวันนี้ เพื่อเตรียมการเดินข้ามพรมแดน เพื่อเป็นการรณรงค์สันติภาพให้กลับคืนมาหาเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยมีชาวเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งที่แสดงความจำนงอยากเข้าร่วมเดินครั้งนี้ด้วย แต่มีเพียงชาวต่างชาติเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาต