ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาคลัสเตอร์ปิโตรเคมี เพื่อพลังงานยั่งยืน

822 1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผย แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานและการลงทุนคลัสเตอร์ปิโตรเคมี เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในอาเซียน

การแถลงข่าวของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช้านี้ มั่นใจว่า การเดินหน้าผลักดันแผนยุทธศาสตร์และการลงทุนคลัสเตอร์ปิโตรเคมีไทย จะทำให้ไทยก้าวเป็นผู้นำในอาเซียน

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคลัสเตอร์ปิโตรเคมี บวร วงศ์สินอุดม บอกว่า วิสัยทัศน์ในปี 2020 ของกลุ่มคลัสเตอร์ปิโตรเคมี มีความมุ่งมั่นให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย เป็นผู้นำในภูมิภาค

โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มโรงกลั่นปิโตรเลียม พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และบริหารการจัดการ เพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมในการใช้พลังงาน เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้

ทั้งนี้ ด้านปิโตรเคมี จะสร้างความมั่นคงด้านการผลิตทั้ง Petro-based และพัฒนา bio-based พร้อมขยายขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ผู้นำในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก มุ่งเน้นการผลิตทดแทนการนำเข้า เพื่อลดการขาดดุลการค้า เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งจะขยายตลาดไปยังสินค้า Hi value-added product และผลิตสินค้าจาก bio-plastic ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนกลุ่มเคมี มีเป้าหมายพัฒนาระบบและมาตรฐานการจัดการสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

สำหรับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น รัฐจะต้องมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-Industry) พร้อมปรับโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศไทยให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนและสะท้อนต้นทุนพลังงานที่แท้จริงของประเทศ และจะต้องมีมาตรการเชิงรุกส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าได้

ซึ่งทั้งหมดนี้ นอกจากจะทำให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในประเทศแล้ว ยังช่วยให้เศรษฐกิจไทยในอนาคตดีขึ้นตามไปด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend