ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ป.ป.ช.เสนอรัฐคุม"ปลูกพืชเชิงเดี่ยว"ในพื้นที่ป่าไม้

1.63K 3.51K
ป.ป.ช.เสนอรัฐคุมปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ป่าไม้

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอในการบุกรุกพื้นที่ป่าของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อเสนอของป.ป.ช.ที่เสนอมาตรการ ยังมีการเสนอให้ดำเนินการกับทรัพย์ของกลางที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2507 โดยให้ริบของกลางที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นที่ใช้ในการกระทำความผิดได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อไม่ให้มีการนำทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาใช้ในการกระทำความผิดได้อีก

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาป่าไม้ และควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติให้เข้มข้น โปร่งใสมากขึ้น

และรัฐต้องมีมาตรการทางกฎหมายห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือบริการอื่นใดของรัฐในพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ หรือยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องสิทธิในที่่ดินว่าบุกรุกพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ทั้งในการให้บ้านเลขที่ น้ำประปา ไฟฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การจดทะเบียน สถานประกอบการ หรือบริการอื่นใด พร้อมทั้งให้มีมาตรการลงโทษสำหรับผู้ที่จัดทำบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือบริการอื่นใดในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และให้มีมาตรการควบคุมการออกเลขที่บ้านเพื่อป้องกันมิให้มีการอ้างสิทธิ์การขอรับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือบริการอื่นๆด้วย โดยต้องมีมาตรการทางกฎหมายลงโทษผู้ซื้อ และผู้ขายสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นเขตหวงห้ามของรัฐทุกประเภทผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ป.ป.ช.ยังเสนอให้รัฐควบคุมไม่ให้มีการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันรวมถึงพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดในพื้นที่ป่าไม้อย่างจริงจัง รัฐควรมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนหรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ด้วย ซึ่งลักษณะของกองทุนให้กระทรวงการคลัง และทส.ร่วมกันพิจารณา และควรนำรายได้จากกรมอุทยานฯและกรมป่าไม้มาใช้เพื่อกิจการของกองทุน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend