ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รัฐบาลย้ำ ม.44 ผ่อนคลายสถานการณ์

1.10K 491

รัฐบาลยืนยันว่าการใช้มาตรา 44 เป้นการผ่อนคลายสถานการณ์ทางการเมือง โดยจะออกเป็นคำสั่งของ คสช. หลังจากมีการโปรดเกล้าฯ ยกเลิกกฎอัยการศึก ภายใต้กรอบสร้างความปรองดอง แก้ปัญหาความขัดแย้ง เร่งรัดการปฏิรูป

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ปณิธาน วัฒนายากร บอกถึงการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557 ว่า จะนำมาใช้ทั้งหมด 5-6 ประเด็น ซึ่งฝ่ายกฎหมายได้เตรียมการเรื่องนี้ เพื่อให้มีข้อกำหนดที่สามารถใช้ทดแทนกฎอัยการศึกได้ ที่มีอาจความคล้ายคลึงกัน แต่บทลงโทษที่แตกต่างกัน จึงต้องดูภายหลังจากที่มีการยกเลิกไปแล้ว หลังจากที่พระบรมราชโองการแล้ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. จะออกคำสั่งภายใต้มาตรา 44 และจะมีความชัดเจนขึ้น ฝ่ายมั่นคงมีเครื่องป้องกันในกรณีเกิดการชุมนุมหรือพื้นที่ใช้ความรุนแรง เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้เคลื่อนไหวทางการเมืองได้อย่างเสรีมากขึ้นทำให้บรรยากาศภายในประเทศ และต่างประเทศผ่อนคลายลง คาดว่า ทุกคนจะยอมรับการให้มาตรา 44 นี้ได้ และไม่ต้องกังวลกับมาตรการของรับบาลที่ออกมาหลังจากนี้

มีรายงานว่าการใช้มาตรา 44 ของรัฐบาลจะนำข้อกำหนดบางประเด็น ในพรก.ฉุกเฉิน พรบ.ความมั่นคง และกฏอัยการศึกบางข้อ มาใช้ร่วมกัน เพราะ มาตรา 44 เป็นบทบัญญัติที่กว้าง เมื่อจะนำมาใช้ต้องมีการระบุว่าจะใช้ในเรื่องใด โดยมีกรอบ 5 ประเด็นหลัก คือ ใช้เพื่อสร้างความปรองดอง ใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ใช้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆในสังคม เพื่อเร่งรัดการปฏิรูป และเพื่อระงับและป้องกัน ป้องกันปราบปรามการกระทำผิด

ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่า การใช้มาตรา 44 จะไม่แย่ไปกว่าการใช้กฎอัยการศึก โดยจะมาตรการออกมารองรับหลังการยกเลิกกฎอัยการศึก และจะอยู่ในระดับเดียวกับพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กับ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนเหตุผลที่ไม่ใช้กฎหมาย 2 ฉบับนี้ เพราะกฎหมายเหล่านี้ไม่มีมาตรการเยียวยาและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งมาตรการเยียวยาไม่ต้องไปรอเสนอกฎหมายเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้มี พ.ร.บ.ออกมา ซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายเดือน ดังนั้นนายกฯ ต้องพึ่งอำนาจพิเศษตามมาตรา 44


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend