ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ห้ามกลุ่มทุน - นักการเมือง ครอบงำสื่อ"

1.01K 962

ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ของคระกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 3 สิทธิพลเมือง ซึ่งว่าด้วยเสรีภาพของสื่อมวลชนในการประกอบวิชาชีพ โดยนำบทบัญญัติในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ 2550 มาปรับถ้อยคำ กมธ.ยกร่างฯ ได้อภิปรายขอปรับเพิ่มถ้อยคำ ประเด็น การห้ามครอบงำสื่อมวลชนให้ครอบคลุมถึงผู้ถือหุ้น อาจนำมาซึ่งการผูกขาดการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นเป็นการขัดขวางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend