จุดเสี่ยงโค้งหักศอก เวียงป่าเป้าเชียงราย

หลังจากที่มีการร้องเรียนผ่านมายังรายการ เกี่ยวกับจุดเสี่ยงภัยบริเวณ โค้งหักศอกที่บ้านห้วยชมภู ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ว่ามีอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว มาติดตามเรื่องนี้กับคุณณัฐวัตร ลาพิงค์กัน

บริเวณนี้คือโค้งหักศอกที่บ้านห้วยชมภู ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ครับ จึดนี้จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะในเวลากลางคืน
จุดเสี่ยงแห่งนี้เป็นทางลงจากเนินซึ่งรถที่มาถึงจุดนี้จะมีความเร็วสูงและยังเป็นรอยต่อที่คอสะพานซึ่งมีผิวถนนต่างระดับก่อนจะเข้าโค้งทำให้ผู้ขับขี่ที่ไม่ชำนาญเส้นทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยส่วนใหญ่ จะเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน 
สำหรับการแก้ไขในจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งสัญลักษณ์บอกทางโค้งและตัวสะท้อนแสงให้รถที่สัญจรในเวลาค่ำคืนสามารถมองเห็น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จุดเสี่ยงต่างๆ จะลดอุบัติเหตุลงได้ หากมีสัญญาณเตือนที่เจนและการขับขี่ที่ไม่ประมาท ณัฐวัตร  ลาพิงค์ รายงานจากจังหวัดเชียงราย