3 หน่วยงานกู้ภัยใน กทม. วางมาตราการขั้นเด็จขาด กับจิตอาสาผู้ทำผิดกฎระเบียบ เพราะที่ผ่านมา มีประชาชนร้องเรียน ถึงการปฎิบัติหน้าที่ ติดตามประเด็นนี้ กับ ปรีชา เพาะพูล

ตำรวจนครบาล ศูนย์เอราวัณ และ กทม. ร่วมประชุมจัดระเบียบ อาสาสมัคร กูชีพ กู้ภัย และมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่ ที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนถึงการทำหน้าที่ กรณีรถบรรเทาสาธารภัยผิดกฎหมาย มีการติดสัญญาณไซเรน โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการขับขี่โดยประมาท ใช้ความเร็วสูง ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครลูกข่ายของมูลนิธิ กรณีนี้ อาจเกิดอันตรายทรัพย์สินเสียหาย และบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
ศูนย์เอราวัณได้ดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์ โดยใช้สัญลักษณ์สตาร์ออฟไลต์ เพื่อแสดงว่ารถฉุกเฉินที่มีสติกเกอร์นี้ เป็นรถที่อยู่ในระบบของศูนย์ปัจจุบันมีรถฉุกเฉินที่เข้าระบบอยู่ประมาณ 160 คัน และมีเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการสอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประมาณ 800 คน นั้นหมายถึงคนเหล่านี้ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
หัวประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู เปิดเผยว่า วันนี้มีหลายหน่วยงานเกิดขึ้น ทั้งในและนอกระบบ จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือทุกหน่วยงานต้องคำนึงถึงชีวิตคนบาดเจ็บ เป็นลำดับแรก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ผู้ดูแลงานด้านจราจร บอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ไขได้ เพราะทุกคนมีใจเป็นจิตอาสาอยู่แล้ว ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะทุกคนมีจิตใจที่ดี ที่จะช่วยเหลือคน