Uber Taxi สร้างเงินทุนสี่หมื่นล้านดอลลาร์ ในการให้บริการโมบายล์แท็กซี่ กว่า 250 เมืองทั่วโลก


แต่ปัจจุบันกลับได้รับการคัดค้านและต่อต้านไปทั่วโลก โดยที่หลายเมืองในหลาย ๆ ประเทศ ไม่อนุญาตให้ Uber Taxi เข้ามาเปิดบริการแท็กซี่ได้เนื่องจากไม่มีมาตรฐานในการวจสอบประวัติคนขับแท็กซี่ จนทำให้เกิดคดีความในหลายประเทศ ถึงแม้จะให้บริการได้รวดเร็วก็ตาม
โดยในจำนวนประเทศ ที่คัดค้าน Uber รวมถึงประเทศไทยด้วย

ภาพโดย AFP