ไทยเตรียมความพร้อมด้านการศึกษารับอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" เพื่อพัฒนาศักยภายของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูทั้งในระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่อาเซียนในเดือนธันวาคม 2558นี้ ไปติดตามบรรยากากาศสดที่กระทรวงศึกษาธิการ กับผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ขวัญเรียม แก้วสุวรรณ