ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

ชาวสวนยางพิจิตร ขอรัฐชดเชย 2,520 บาทต่อไร่

1.11K 0

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ค้านรัฐบาลช่วยเหลือไร่ละ 1 พันบาทต่อไร่ เหมือนชาวนา พร้อมเสนอให้รัฐช่วยเหลือตามมติที่ขอไว้ ไร่ละ 2,520 บาทต่อไร่

หลังจากที่ ก.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอ 4 มาตรการ ช่วยเหลือชาวสวนยางพารา คือ 1.การจัดตั้งกองทุนวงเงิน 6 พันล้านบาท ให้องค์การสวนยางบริหารจัดการ 2.จ่ายเงินให้ชาวสวนยาง 1,000 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่  รวมเงินช่วยเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับข้าว 3.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับชาวสวนยาง วงเงิน 100,000 บาท ต่อครัวเรือน 4.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการ วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและอุตสาหกรรมยางพาราไทย ให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณาในสัปดาห์นี้ ก่อนจะมีข้อสรุปเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าอาจมีการเสนอ 1 ใน 4 ข้อ ให้ช่วยเหลือชาวสวนยาง 1,000 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ รวมเงินช่วยเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับข้าวนั้น ทางเครือข่ายฯ  ออกมาค้านและอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรตามมติเดิมที่ขอไว้ อยากช่วยเหลือค่าต้นทุนปัจจัยการผลิตไร่ล่ะ 2,520

ล่าสุดที่ศูนย์ปฎิบัติการกองทุนสวนยางพิจิตร นายวีระศักดิ์ สินธุวงค์ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น พร้อมระบุว่าให้ทางภาครัฐ หลังจากที่มีมาตรการ 1 ใน 4 ข้อ การเสนอให้ช่วยเหลือชาวสวนยาง 1,000 บาทต่อไร่ เช่นเดียวกับมาตรการช่วยชาวนา ซึ่งทางสมาคมเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  อยากช่วยเหลือต้นทุนปัจจัยการผลิตไร่ล่ะ 2,520 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 25 ไร่ ตามที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการทำการยางพารา ต่างใช้เวลามากกว่าการทำนาเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างถูกต้องตามแนวทางที่เสนอไว้

โดยในวันที่ 16 ต.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)  ซึ่งหากทางรัฐบาลมีนโยบาย ช่วยเหลือชาวสวนยาง เหมือนกับช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท อาจทำให้ 5 องค์กร ในเครือข่ายสมาคมชาวสวนยางฯ ไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกับการแก้ปัญหาของทางรัฐบาล


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend