svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ และ ความงาม

เผยผลสำรวจ “กินเจ 2565” ปชช. เกินครึ่งไม่กินเจ เหตุผลสำคัญ ‘แพง-ไม่อร่อย’

21 กันยายน 2565
626

หอการค้า เผยผลสำรวจ ในช่วง "เทศกาลกินเจ 2565" พบว่าประชาชนกว่า 66% ระบุว่า จะไม่กินเจในปีนี้ เหตุผล เศรษฐกิจไม่ดี อาหารเจราคาแพงและบางความคิดเห็นระบุว่าไม่อร่อย

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำนวน 1,250 ตัวอย่าง ว่า คาดว่าเทศกาลกินเจในปี 2565 จะมีเงินสะพัด หรือมูลค่าการใช้จ่ายราว 42,235 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อน 5.2% ที่มีเงินสะพัดราว 40,147 ล้านบาท (ติดลบ 14.5%) โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 4,185.88 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และเดินทางไปต่างจังหวัด)

เผยผลสำรวจ “กินเจ 2565” ปชช. เกินครึ่งไม่กินเจ เหตุผลสำคัญ ‘แพง-ไม่อร่อย’

ทั้งนี้ จากการสอบถามประชาชนว่า ในปี 2565 จะกินเจในช่วงเทศกาลกินเจหรือไม่ พบว่า ประชาชน 66% ระบุว่า จะไม่กินเจ สาเหตุหลัก คือ อาหารเจแพง เศรษฐกิจไม่ดี และรสชาติไม่อร่อย ขณะที่ประชาชนอีก 34% ระบุว่า กินเจ เพราะตั้งใจทำบุญ ชอบอาหารเจ และกินตามคนที่บ้านหรือคนรอบข้าง

 

ส่วนพฤติกรรมการกินเจในครั้งนี้ ประชาชน 81.2% ระบุว่า จะกินตลอดช่วงเทศกาล ขณะที่ประชาชนอีก 18.8% ระบุว่า จะกินเจเฉพาะบางมื้อ โดยช่องทางในการเลือกซื้ออาหารเจ ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นการซื้อด้วยตนเอง 91.8% 

เผยผลสำรวจ “กินเจ 2565” ปชช. เกินครึ่งไม่กินเจ เหตุผลสำคัญ ‘แพง-ไม่อร่อย’

"มูลค่าการใช้จ่ายปีนี้เพิ่มขึ้น มาจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยยังคงอยู่ในระดับต่ำ ไม่กลับมาอยู่ในระดับปกติ หรือเท่ากับมูลค่าในปี 58 ที่ 42,209 ล้านบาท หรือเรียกว่ายังไม่คึกคักในรอบ 7 ปี สรุปคือ กินเจปีนี้ค่อนข้างคึกคัก คนพร้อมจับจ่ายใช้สอยในสัดส่วนที่มากขึ้น อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจฟื้นตัวแบบอ่อนๆ จะเห็นได้จากพฤติกรรมการกินเจปีนี้ คนเริ่มกลับมากินเจตลอดเทศกาลมากขึ้น หรือ 81.2% จากปีก่อนที่ 62.9% ซึ่งถือว่าปีนี้สูงสุดในรอบ 4 ปี" นายธนวรรธน์ กล่าว

 

เผยผลสำรวจ “กินเจ 2565” ปชช. เกินครึ่งไม่กินเจ เหตุผลสำคัญ ‘แพง-ไม่อร่อย’

สำหรับราคาวัตถุดิบ ประชาชน 62.2% มองว่าราคาจะแพงกว่าปีที่แล้ว ในขณะที่อีก 37.8% มองว่าราคาจะเท่ากับปีที่แล้ว นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ 81% ระบุว่า ไม่ได้เดินทางไปทำบุญตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ขณะที่อีก 19% ระบุว่า จะเดินทางไปทำบุญ

 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายโดยรวม พบว่า 55.1% ตอบว่า ปริมาณของกินของใช้สำหรับกินเจมีปริมาณเท่าเดิม และ 33.7% ระบุว่ามีปริมาณลดลง ส่วนมูลค่าที่ใช้ในการกินเจ ประชาชน 53.9% ตอบว่า มีเพิ่มขึ้น 

 

จากการสอบถามเรื่องความคึกคักของเทศกาลกินเจ คาดว่า ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 53.5% ในขณะที่ 26.2% มองว่าจะลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัญหาค่าครองชีพสูง เศรษฐกิจไม่ดี และรายได้ลด สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้จ่ายช่วงกินเจ 56.9% มาจากรายได้ประจำ และ 39.7% มาจากเงินช่วยเหลือของรัฐ (ปี 64 ที่ 0.4%)

เผยผลสำรวจ “กินเจ 2565” ปชช. เกินครึ่งไม่กินเจ เหตุผลสำคัญ ‘แพง-ไม่อร่อย’

"ประชาชนมองว่าสินค้ามีราคาแพงขึ้น จึงเตรียมเงินเพื่อใช้จ่ายในปริมาณที่มากขึ้น แต่ปริมาณของกินของใช้เท่าเดิมถึงลดน้อยลง ค่าใช้จ่ายจะบริโภคเพิ่มไม่มาก แต่เตรียมเงินไว้พอสมควร ดังนั้น มองว่าประชาชนมีกำลังจ่าย แต่ยังคงใช้อย่างระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้น" นายธนวรรธน์ กล่าว

ข้อมูลจาก  :  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย