svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ยานยนต์

"GWM" ชี้แจงกรณี จีนทดสอบระบบเบรกอัตโนมัติ พุ่งชนรถและเด็กจำลอง

28 เมษายน 2565
726

"เกรท วอลล์ มอเตอร์ " (GWM) ออกมาชี้แจง กรณีประเทศจีน ทำการทดสอบระบบเบรกอัตโนมัติ ของรถยนต์ไฟฟ้า ORA Good Cat ในเครือ ไม่ผ่านการทดสอบ พุ่งชนรถและเด็กจำลอง

จากกรณีที่มีสำนักข่าวในประเทศจีนได้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ORA Good Cat ไปทดสอบและเผยแพร่ว่าระบบเบรกอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้จริงนั้น เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมต่อประเด็นดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

"GWM" ชี้แจงกรณี จีนทดสอบระบบเบรกอัตโนมัติ พุ่งชนรถและเด็กจำลอง

 

1. การทดสอบดังกล่าวทำโดยสื่อมวลชนเอง ไม่ใช่การทดสอบจากหน่วยงานจากภาครัฐ หรือองค์กรที่ทำการทดสอบรถอย่างเป็นทางการ เราไม่ทราบถึงวิธีการทดสอบ การควบคุมตัวแปรต่างๆ หรือรายละเอียดการทดสอบอื่นๆ ดังนั้นเราไม่สามารถยึดผลการทดสอบดังกล่าวเป็นผลการทดสอบของ ORA Good Cat อย่างเป็นทางการได้

2. จากการสังเกตรถยนต์จำลองที่ใช้ทำการทดสอบจะพบว่ามีรูปร่างด้านหน้าที่ลาดและเป็นสีขาว ซึ่งมีความกลมกลืนกับท้องฟ้าในช่วงเวลาของการทดสอบรถ ORA Good Cat ซี่งอาจส่งผลให้การทำงานของเซ็นเซอร์และกล้องอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกรณีนี้เคยเกิดขึ้นกับรถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นเช่นเกียวกัน ที่ไม่สามารถตรวจจับรถจำลองได้ เนื่องจากสีที่กลืนกับสภาพแวดล้อม

 

"GWM" ชี้แจงกรณี จีนทดสอบระบบเบรกอัตโนมัติ พุ่งชนรถและเด็กจำลอง

 

3. ในกรณีที่ทดสอบด้วยการหันท้ายรถจำลองเข้าหารถ ORA Good Cat คันที่ถูกนำมาทดสอบ รถสามารถเบรกอัตโนมัติได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นข้อยืนยันคำอธิบายจากข้อ 2

4. ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ (AEB) เป็นหนึ่งในระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ซึ่ง ORA Good Cat มีเทคโนโลยี Autonomous Level 2+ ซึ่งผู้ขับขี่ยังต้องควบคุมรถและพร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำหน้าที่ "ช่วย" ในการขับขี่เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่การขับขี่โดยอัตโนมัติ 100%

 

"GWM" ชี้แจงกรณี จีนทดสอบระบบเบรกอัตโนมัติ พุ่งชนรถและเด็กจำลอง

 

อย่างไรก็ตาม เกรท วอลล์ มอเตอร์ เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่อยู่ในเจ้าเหมียวไฟฟ้า ORA Good Cat จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา

 

"GWM" ชี้แจงกรณี จีนทดสอบระบบเบรกอัตโนมัติ พุ่งชนรถและเด็กจำลอง

 

ภาพจาก : ORA Thailand