งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ของจังหวัดสุโขทัย คึกคัก นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าชมงานนับหมื่นคน รอชมโชว์ไฮไลท์การแสดงแสงสีเสียง พร้อมจุดตะคันนับหมื่นดวง ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19

        นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย

การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี 2564 จังหวัดสุโขทัย ยังคงเข้มงวดมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขณะที่กิจกรรมภายในงานมีที่น่าสนใจในการเที่ยวชมอย่างมากมายในบรรยากาศย้อนยุคกรุงสุโขทัย กับโบราณสถานมรดกโลก

นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย

สำหรับงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี 2564จังหวัดสุโขทัย ในบรรยากาศแบบ New Normal นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้นจะต้อง ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดสุโขทัยโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดสุโขทัย จะต้องได้รับวัคซีนโคิด 2 เข็มรวมถึงก่อนที่จะเข้าชมภายในบริเวณงานนักท่องเที่ยวก็จะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อขอรับบัตร E Ticket ก่อนเข้าชมภายในบริเวณงาน 

นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย

  

นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย

เมื่อมาถึงบริเวณหน้างานจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและเปิดรับการลงทะเบียนโดยนักท่องเที่ยวจะต้องแสดง QR code ในการลงทะเบียนรับบัตรเขาชมภายในงาน จากนั้นผ่านการสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จะแจกริสแบนด์เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วสามารถเข้าไปเที่ยวชมบรรยากาศงานลอยกระทงสุโขทัยที่ขรึมขลัง สวยงาม

 

โดยเมื่อคืนที่ผ่านมามียอดผู้เข้าชม ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จำนวน 11,191 คน ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชื่นชมในมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางจังหวัดจัดไว้  เพื่อความปลอดภัยในการเที่ยวชมงานอย่างสุขใจและนักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทุกคนอันเป็นที่น่าชื่นชม

 

นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย

สำหรับจุดไฮไลท์ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุด คือ จุดการแสดง Sukhothai Miracle of Light การจุดตะคันนับหมื่นดวงรอบบริเวณวัดมหาธาตุ ทำให้บรรยากาศขรึมขลัง สว่างไสว สวยงาม และนักท่องยังสามารถเข้าชมยังภายในบริเวณวัดมหาธาตุ และร่วมจุดตะคันบูชาถายในบริเวณวัดมหาธาตุได้อีกด้วย

 

และอีกหนึ่งที่สนใจ คือบริเวณตลาดโบราณที่มีการสาธิตวิถีชีวิตและจำลองวิธีใช้เงินแบบสมัยก่อนทียังมีการใช้เบี้ยและพดด้วงในการซื้อหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้นั่กท่องเที่ยวได้ชมภายในงานอีกด้วย รวมทั้งการแสดงหมู่บ้านวิถีไทยร่วมสัมผัสบรรยากาศชนบทชาวสุโขทัยในอดีตและชมกระทงใหญ่บริเวณรอบสระตะพังตะกวนอันสวยงาม

 

นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย

นอกจากนั้นในบริเวณงานที่น่าสนใจยังมีการจุดพลุไฟสว่างไสวเต็มท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งจะมีการจุดใน 2 รอบ คือ เวลา 20.00 น.และ เวลา 22.00 น.

ภาพ/ข่าว : พิเชษฐ เนตรบุตร จ.สุโขทัย