กทม. จัดงานลอยกระทง 2 จุดใหญ่ สไตล์ New Normal โชว์ผลฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือ ATK และสแกน QR Code ลงทะเบียนไทยชนะ ก่อนเข้างาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564  ว่ากรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวิถีไทยและวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ อันเป็นประเพณีไทยที่ดีงามซึ่งสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยยึดหลัก COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) และ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล) อย่างเคร่งครัด

กทม. จัดงานลอยกระทง 2 จุดใหญ่ วิถี New Normal

การจัดงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ กรุงเทพมหานครกำหนดกิจกรรมใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และคลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์และเขตพระนคร พร้อมทั้งเปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 30 แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทง โดยทุกพื้นที่จัดงานยึดหลัก D – M – H – T – A ตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ D (Distancing) จัดให้มีการทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างบริเวณพื้นที่ที่จัดให้ลอยกระทง หรือจัดให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบ เพื่อลดความแออัด M (Mask wearing) กำหนดให้ผู้บริการ ผู้ค้า ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H (Hand washing) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนภายในบริเวณงานอย่างทั่วถึง T (Testing) จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวดด้วยเครื่องสแกนแบบวัดความร้อนในร่างกาย ผู้ค้าได้รับวัคซีนครบ 2 โดส หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบ และ A (Application) จัดให้มีการสแกน QR Code ลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าบริเวณงาน

อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น สำนักเทศกิจ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สน.พื้นที่ หน่วยงานด้านความมั่นคง กรมเจ้าท่า อาสาสมัครมูลนิธิ และภาคเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน ทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 การควบคุมการจำหน่ายและการเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และ 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม  

กทม. จัดงานลอยกระทง 2 จุดใหญ่ วิถี New Normal

"สำหรับการจัดงานลอยกระทงในปีนี้นั้นเนื่องจากอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กรุงเทพมหานครจึงจัดงานลอยกระทงขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่มาร่วมงานลอยกระทงกรุงเทพมหานครทั้ง 2 จุด จะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงที่มีผลเป็นลบมาแสดงก่อนเข้างาน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจวัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิปกติก็สามารถเข้าร่วมงานได้ แต่หากอุณหภูมิสูงจะมีจุดที่จัดเตรียมไว้ให้นั่งพักแล้ววัดอุณหภูมิใหม่ หากอุณหภูมิปกติก็เข้าร่วมงานได้ หากอุณหภูมิไม่ลดและมีความเสี่ยงจะมีการตรวจ ATK ก่อน หากผลตรวจเป็นลบสามารถเข้าร่วมงานได้ กรณีพบผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกในบริเวณงานจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการนำส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาต่อไป 

นอกจากนี้ในการจัดงานจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานแต่ละจุดอยู่ที่ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร มีการนับจำนวนคนเข้างานไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนด หากมีคนออกเท่าไหร่ก็ให้คนเข้าร่วมงานใหม่เพิ่มเท่านั้น ซึ่งในบริเวณงานมีร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าต่าง ๆ แต่ไม่อนุญาตให้มีร้านนั่งกิน ให้เป็นการซื้อกลับเท่านั้น นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้เข้มงวดประชาชนเรื่องการห้ามเล่น จำหน่าย พลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย ในสถานที่ต่าง ๆ ด้วย หากภาคเอกชนมีการจัดงานและจะมีการจุดพลุจะต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขตก่อน  รวมถึงได้กำชับให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุนให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุน้ำหนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด "

 

ทั้งนี้ยังได้รณรงค์ลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

กทม. จัดงานลอยกระทง 2 จุดใหญ่ วิถี New Normal