รมว.ดีอีเอส จับมือ สกมช. เดินหน้าสร้างบุคลากรไซเบอร์ แก้ปัญหาขาดแคลนทักษะแรงงานรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระยะยาว

11 พฤศจิกายน 2564 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับบุคคล ขยายไปยังองค์กร จนถึงระดับความมั่นคงของชาติ ที่สำคัญ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มขึ้นมาก

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดถภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) สร้างบุคลากรไซเบอร์ แก้ปัญหาการขาดแคลนทักษะแรงงาน เพื่อรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคต

รมว.ดีอีเอส จับมือ สกมช. เดินหน้าสร้างบุคลากรไซเบอร์

ล่าสุด ได้เฟ้นหาคนรุ่นใหม่จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 600 คน ในเวที Thailand Cyber Top Talent 2021 โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงได้กำชับถึงภารกิจป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ควบคู่ไปด้วย 

รมว.ดีอีเอส จับมือ สกมช. เดินหน้าสร้างบุคลากรไซเบอร์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 เพื่อเป็นเวทีเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อต่อยอดการพัฒนาทักษะต่อไป

รมว.ดีอีเอส จับมือ สกมช. เดินหน้าสร้างบุคลากรไซเบอร์