เฟซบุ๊กประกาศว่าจะยกเลิกการตั้งค่ากลุ่มบางกลุ่มที่มีความอ่อนไหว เพื่อไม่ให้คนซื้อโฆษณาเจาะจงได้ว่าจะยิงแอดให้คนกลุ่มนี้ได้เห็นแบบเฉพาะเจาะจง

เฟซบุ๊กตัดสินใจยกเลิกการตั้งเป้ากลุ่มบุคคลที่มีความอ่อนไหวสำหรับการยิงโฆษณา ซึ่งประกอบด้วย เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา และกลุ่มการเมือง โดยจะค่อยๆ ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ปีหน้า โดยให้เหตุผลว่าการตั้งเป้ากลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความอ่อนไหวแบบนี้ อาจจะถูกนำไปใช้ในการเผยแพร่เนื้อหาที่อันตรายหรือสร้างความเกลียดชังได้

การโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบตรงเป้า เป็นจุดเด่นของการยิงแอดโฆษณาในเฟซบุ๊กซึ่งสร้างรายได้ในแต่ละปีมากกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์ แต่เฟซบุ๊กก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดเจาะจงมากเกินไป ก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และยิ่งทำให้ผู้ใช้งานได้รับแต่ข้อมูลด้านเดียวที่เฟซบุ๊กป้อนเข้ามาให้ ซึ่งบางเรื่องผู้ใช้งานก็อาจจะไม่ได้อยากเห็น

นอกจากนี้ เฟซบุ๊กก็จะเพิ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้งานปิดการมองเห็นโฆษณาในบางหมวดหมู่ด้วยตัวเอง เช่น การพนันและการลดน้ำหนัก ซึ่งเป็นโฆษณาที่เป็นประเด็นอ่อนไหวเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะเริ่มปิดการมองเห็นได้เมื่อไร