เนชั่น ออนไลน์ พาชมบรรยากาศ "ประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" เมืองเล็กๆ น่ารัก หากมีความงดงามอลังการ ประดับตกแต่งด้วยโคมล้านนาทั่วทั้งเมือง ในช่วงเทศลกาลยี่เป็ง หรือ ลอยกระทง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"ประเพณีแขวนโคม" ที่จังหวัดลำพูน จัดขึ้นประจำทุกปีในช่วง “เทศกาลลอยกระทงแบบล้านนา” หรือที่ทางภาคเหนือ เรียกว่า “ยี่เป็ง”

โดยคำว่า "ยี่ แปลว่า สอง" ส่วน "เป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง"

 

หากใครได้ไปเที่ยว จ.ลำพูน ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง โดยในปีนี้เริ่มจัดตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. จนถึงวันที่ 19  พ.ย. 64 จะพบกับสีสันละลานตาของ "โคมล้านนา" ซึ่งชาวล้านนานิยมประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามด้วยการจุดผางประทีป หรือประดับโคมไฟให้สว่างสดใสตลอดช่วงเทศกาล

 

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

 

"ประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน"  1 ปี จะมีครั้งเดียว และจุดพิเศษ คือ “วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร” ได้มีการจัดให้มีการถวายโคมเพื่อบูชาองค์พระธาตุ ทำให้บรรยากาศภายในบริเวณวัดพระธาตุสวยงามมีสีสันของโคมที่ประชาชนนำมาแขวนไว้เป็นจำนวนมากนับหมื่นดวง เพื่อบูชาไฟ การถวายโคมไฟจึงเปรียบเหมือนเป็นพุทธบูชาแด่ องค์พระบรมธาตุหริภุญชัยพระธาตุที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองลำพูน เป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูน และ ผู้เกิดปีระกา

 

ประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

 

พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  เชื่อกันว่าเป็น "พระธาตุประจำคนเกิดปีระกา"

เป็นพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆ พระธาตุหริภุญชัย ได้รับการบูรณะเรื่อยมาโดยพระเจดีย์องค์ปัจจุบันบูรณะในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ เมื่อ 500 กว่าปีมาแล้ว นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูนอีกแห่งหนึ่ง

 

คำบูชาพระธาตุหริภุญชัย

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐังสะหะอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหังปะระมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

พระธาตุประจำปีเกิดระกา

 

ประเพณีแขวนโคม ที่ จ.ลำพูนนั้นไม่แน่ชัดว่าเริ่มขึ้นเมื่อใด แต่ถ้าจะกล่าวถึงโคมแล้วนั้นมีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อใช้ประดับตกแต่งและให้แสงสว่างตามบ้านเรือน ทางเดิน ซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้า ในทางความเชื่อเกี่ยวกับการถวายโคมจะทำเมื่อหลังออกพรรษาใกล้กับเทศกาลยี่เป็ง

 

ประเพณีการแขวนโคม เชื่อกันว่า เพื่อบูชาไฟ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือเสมือนให้ไฟช่วยนำทางสว่าง ส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ให้โคมช่วยป้องกัน ไฟในโคมนั้นดับเปรียบดั่งมีสิ่งคุ้มครองผู้แขวนบูชานั่นเอง  และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว

 

โดยจุดที่ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวแขวนโคม 2 จุดหลัก คือ "ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี" และ "วัดพระธาตุหริภุญชัยมหาวรวิหาร"

 

"ประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

 

ทุกปีทางเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชุมชนได้เตรียมโคมหลากสีสัน ไว้ถวายเป็นพุทธบูชา และรองรับนักท่องเที่ยวที่นอกจากจะเดินทางมาชมความงามระยิบระยับของโคมไฟโบราณภายในวัดพระธาตุเจ้าหริภุญชัยแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเขียนชื่อและข้อความอธิษฐานขอพรลงบนโคม แล้วแขวนตามจุดสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ร่วมถึงเป็นการสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของชาวล้านนา

 

"ประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

 

โคมล้านนามีหลากหลายรูปแบบ เช่น โคมธรรมจักร โคมดาว โคมไห โคมเพชร ฯลฯ ส่วนใหญ่ใช้ ไม้ไผ่นำมาขึ้นโครง ติดกระดาษสาหรือผ้าดิบ ตัดลายกระดาษสีเงิน สีทอง ประดับตกแต่งลวดลายอย่างสวยงาม เป็นภูมิปัญญาและฝีมือของชาวบ้าน ที่สืบทอดต่อกันมา เสมือนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงาม วัฒนธรรม และความศรัทธาของคนลำพูน  

 

"ประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

สำหรับผู้สนใจ “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2564 สามารถชมสีสันอันน่าตื่นตาตื่นใจของโคมไฟหลากสีสันที่ส่องแสงระยิบระยับยามราตรีได้ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน ตั้งแต่วันนี้ - 19 พ.ย. 64

 

"ประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

 

"ประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

 

พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

 

เครดิตภาพ : Den Prayoon