สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผุดไอเดียใหม่รับการเปิดเมือง เตรียมเปิดเมนู“ลูกชิ้นยืนกิน” และน้ำจิ้มผสมน้ำกัญชา ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์

4 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “ทิศทางการขับเคลื่อนงาน” เพื่อเตรียมความพร้อมหลังมีการเปิดประเทศ และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาได้อย่างเสรี

สสจ.บุรีรัมย์ ผุดไอเดียลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา กระตุ้นนทท.

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จะต้องรู้บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภายใต้กฎหมายใหม่ การควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังจะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอ ในการเป็นศูนย์ให้”คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง” เพื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานระดับอำเภอ มีความพร้อมในการดูแลและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการกัญชา กัญชง

ในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์มีใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ จำนวน 26 แห่ง และใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง จำนวน 8 แห่ง สามารถนำส่วนประกอบของกัญชา กัญชง มาแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเมือง

สสจ.บุรีรัมย์ ผุดไอเดียลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา กระตุ้นนทท.

แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกัญชา กัญชงเพื่อเศรษฐกิจ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจากตอนนี้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ แล้วถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการด้วยการทำหน้าที่ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษากัญชากัญชง และในเร็วๆ นี้ จะส่งเสริมให้ลูกชิ้นยืนกิน มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงน้ำจิ้มจะต้องมีน้ำกัญชาเข้าไปผสมอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการส่งเสริมการปลูกกัญชง กัญชา และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

สสจ.บุรีรัมย์ ผุดไอเดียลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา กระตุ้นนทท.