อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว พร้อมรับนักท่องเที่ยวพิชิดยอดภู 2,102 เมตร จำกัดนักท่องเที่ยว 30 คนต่อวัน โดยเปิดจองผ่านแอพ QueQ

1 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพล แซ่เจี่ย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบเส้นทางที่เสียหาย พร้อมทั้งเตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว พร้อมเปิดการพิชิตยอดเขา ซึ่งในการพิชิตยอดภูสอยดาว 2,102 Msl นั้น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวพิชิตยอด 30 คน/วัน โดยนักท่องเที่ยวที่จะทำการพิชิตยอดฯ จะต้องจองผ่านเบอร์โทรศัพท์ 095-6299528 เท่านั้น

อช.ภูสอยดาว จำกัด นทท. พิชิตยอดภู 2,102 เมตร เปิดจองผ่านแอพ QueQ

อช.ภูสอยดาว จำกัด นทท. พิชิตยอดภู 2,102 เมตร เปิดจองผ่านแอพ QueQ
 

สำหรับขั้นตอนการพิชิตยอดภูสอยดาว 2,102 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง การจองเข้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ผ่าน Application QueQ ล่วงหน้าไม่เกิน 15 วัน (ขอปรับเวลาการลงทะเบียนขึ้นลานสนเป็น 08.00-13.00 น.) โทรจองพิชิตยอดฯ ที่เบอร์ 095-629-9528 เท่านั้น

อช.ภูสอยดาว จำกัด นทท. พิชิตยอดภู 2,102 เมตร เปิดจองผ่านแอพ QueQ

การเข้าท่องเที่ยวและพิชิตยอดฯ ให้แจ้งการจองเข้าอุทยานฯผ่าน แอปฯ QueQ พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่ต่ำกว่า 14 วัน หรือหากไม่ได้รับวัคซีนจะต้องมีผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ให้ผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

ลานสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว // ภาพจาก อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

โดยจะต้องมีใบรับรองผลการตรวจจากสถานพยาบาล หรือระบบการแสดงผลการตรวจอื่นๆ ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ขึ้นยอด โดยตรวจสอบรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เดินเท้าพิชิตลานสนภูสอยดาวที่ระดับความสูง 1,633 Msl ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้า 4-6 ชั่วโมง กินอิ่ม นอนอุ่น บนลานสนภูสอยดาว ลงทะเบียนเพื่อพิชิตยอดภูสอยดาว เวลา 08.00 น. ณ จุดบริการนักท่องเที่ยวที่ 3 เดินเท้าพิชิตยอดภูสอยดาว 2,102 Msl ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ 7-8 ชั่วโมง
อช.ภูสอยดาว จำกัด นทท. พิชิตยอดภู 2,102 เมตร เปิดจองผ่านแอพ QueQ