อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คึกคัก ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติ โดยเฉพาะ "เขาพะเนินทุ่ง" ด้านหัวหน้าอุทยานฯ แจกของที่ระลึกต้อนรับนักท่องเที่ยว

1 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และนางสาวเนตรนภา งามเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวชุดแรกที่เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศ พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดแหล่งท่องเที่ยววันแรก โดยเน้นย้ำและปฏิบัติตามกฎการท่องเที่ยว ดังนี้

คึกคัก! เปิดพะเนินทุ่งวันแรก นทท.แห่สัมผัสธรรมชาติ รับเปิดประเทศ

1. นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเพชรบุรี และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกำหนด 

  •  1.1 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน 
  •  1.2 ฉีด Astra Zeneca ครบ 2 เข็ม
  •  1.3 ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม
  •  1.4 ฉีดวัคซีนแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2)
  •  1.5 วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  •  1.6 นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องมีผลการตรวจด้วยชุด ATK หรือด้วยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นักท่องเที่ยวสามารถตรวจจากที่บ้านโดยต้องมีรูปถ่ายหรือคลิปวีดิโอขณะทำการ SWAB และรูปถ่ายคู่กับผลการตรวจ)
  •  1.7 สำหรับบุคคลที่อายุไม่เกิน 12 ปี สามารถเข้าได้หากผู้ปกครองได้รับวัคซีนตามที่กำหนด  

  คึกคัก! เปิดพะเนินทุ่งวันแรก นทท.แห่สัมผัสธรรมชาติ รับเปิดประเทศ

2. นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

 

3. นักท่องเที่ยวที่เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กำหนดและลงทะเบียนเข้า - ออกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด

คึกคัก! เปิดพะเนินทุ่งวันแรก นทท.แห่สัมผัสธรรมชาติ รับเปิดประเทศ

4. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินจำนวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้รถยนต์ขับเคลื่อนประเภท 4x4 ที่เป็นบริการสาธารณะหรือบริการของชุมชนภายใต้การจดทะเบียนหรือการควบคุมตามระเบียบของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สำหรับบริการขนส่งขึ้นพะเนินทุ่งซึ่งมีกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวได้สูงสุดตาม Capacity ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในบริเวณเขาพะเนินทุ่ง โดยกำหนด ไป-กลับ 500 คน และพักค้างแรม 150 คน และออกกำหนดรถยนต์ที่ขึ้นต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป จึงจะอนุญาต เพื่อลดจำนวนรถยนต์ที่ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง

คึกคัก! เปิดพะเนินทุ่งวันแรก นทท.แห่สัมผัสธรรมชาติ รับเปิดประเทศ

5. ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม ( social distancing ) DMHTT = Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มารักกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด 

คึกคัก! เปิดพะเนินทุ่งวันแรก นทท.แห่สัมผัสธรรมชาติ รับเปิดประเทศ

6. การขึ้น - ลงเขาพะเนินทุ่ง
    - รอบเช้าขึ้น 05.00 - 08.00 น.(เริ่มนับเวลาที่บ้านกร่าง) 
          ลง 09.00 - 11.30 น.
สำหรับรอบนี้ต้องไป - กลับเท่านั้น
    - รอบบ่าย 13.00 - 15.00 น. 
สำหรับพักค้างแรมเท่านั้น

 

7. กรณีนักท่องเที่ยวนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปเอง ให้โทรหรือติดต่อที่ศูนย์บริการ เพื่อสอบถามจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนทุกครั้ง 
*จำกัดให้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น 
*จำกัดจำนวน 3 คนขึ้นไป/คัน
*จำกัดให้ขึ้นรอบบ่าย สำหรับพักค้างแรมเท่านั้น 

คึกคัก! เปิดพะเนินทุ่งวันแรก นทท.แห่สัมผัสธรรมชาติ รับเปิดประเทศ