อช.หมู่เกาะชุมพร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำน้ำสำรวจแนวปะการังพร้อมเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณเกาะง่ามใหญ่และเการังกาจิว

28 ตุลาคม 2564 นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำการสำรวจปะการัง เก็บข้อมูลติดตามโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาแปลงอนุบาลปะการังสำหรับการคัดเลือกชิ้นส่วนปะการังที่มีความทนต่อสภาวะแวดล้อมที่มีความเครียดสูง จากบริเวณที่ตื้นของเขตพื้นราบ 

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดแนวปะการัง และตรวจสอบการวางลอบ อวน และอุปกรณ์ทำการประมงอื่นๆ ที่ทำลายทรัพยากรในทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร บริเวณเกาะง่ามใหญ่ และเกาะรังกาจิว 

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อช.หมู่เกาะชุมพร ดำน้ำสำรวจแนวปะการัง-เก็บขยะใต้ทะเล

นายสุวรรณเนาว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัตการครั้งนี้พบขยะลอยทะเล ประมาณ 20.5 กิโลกรัม โดยแยกเป็น อวน ประมาณ 20 กิโลกรัม ขวดพลาสติก ประมาณ 0.5 กิโลกรัม ขวดกระเบื้อง 3 ลูก และทุ่นพลาสติกผูกเรือ 1 ลูก และได้ทำเก็บกู้และรวบรวมไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อช.หมู่เกาะชุมพร ดำน้ำสำรวจแนวปะการัง-เก็บขยะใต้ทะเล