svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ท่องเที่ยว

ดันท่องเที่ยว 10 สุดยอดชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก

05 ตุลาคม 2564

วธ. ขานรับนโยบาย ผลักดัน "Soft Power" ความเป็นไทย เปิด 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างรายได้สู่ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก

5 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เป็นประธานพิธีเปิดเที่ยวชุมชน ยลวิถี บ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  โดยได้กล่าวถึง นโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล และผลักดัน "Soft Power" ความเป็นไทย โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 คลี่คลาย

 

โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ล่าสุดได้ดำเนินการโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยประกาศ  10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติและมีชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีความพร้อม 228 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ

 

ดันท่องเที่ยว 10 สุดยอดชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก

10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้แก่

 

  1. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  
  2. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย
  3. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
  4. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา
  5. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่
  6.  ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
  7. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง
  8. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง
  9. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี
  10. ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์

 

ดันท่องเที่ยว 10 สุดยอดชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก

 

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊กวัดพุทธาวาส ภูสิงห์

ขณะเดียวกันทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูล เส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัดที่มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม ที่พัก ฯลฯ  และชุมชนคุณธรรมในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” รวมทั้งเที่ยวตลาดน้ำและเที่ยวตลาดบก
 

เป็นการอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

ดันท่องเที่ยว 10 สุดยอดชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก

 

นางยุพา กล่าวว่า “สำหรับชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี เป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถ” ที่มีเสน่ห์ของชุมชนคือ การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์และชาวชุมชนร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น

 

ได้แก่ สวนไดโนเสาร์  พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ถนนไดโนโรด ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรม  วัดพุทธาวาส (วัดภูสิงห์) ขึ้นไปกราบสักการะสิ่งศักสิทธิ์และชมทิวทัศน์จากยอดภูสิงห์ ภูกุ่มข้าว ภูค่าว เขื่อนลำปาวและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มแปรรูปอาหาร(ปลา) นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) ผ้าสไบแพรวาลายขิดไดโนเสาร์ที่มีความงดงามและแสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชน รวมทั้งมีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน”