ตรัง - ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรังเปิดตัวกล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ครบทั้ง 8 ชนิดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เร่งเพาะขยายพันธุ์เตรียมจำหน่ายให้กับเกษตรกรเพื่อลดการลักลอบนำออกจากป่า และลดปัญหาใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ

4 สิงหาคม 2564 ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง  น.ส นพรัตน์ ถวิลเวทิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการฯ กำลังเร่งเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ให้ครบทั้ง 8 สายพันธุ์ ทั้งเหลืองตรัง เหลืองกระบี่ ขาวสตูล คางกบใต้ ขาวชุมพรและอื่น ๆ เพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับเกษตรกรในปีหน้า ราคาออกจากเนื้อเยื่อต้นละ 15-20 บาท เพาะเลี้ยงต่อไปอีก 1-2 ปีจะมีราคาขายตั้งแต่ต้นละ 250-1,000 บาทแล้วแต่ช่อดอกและความสวยงามของลำต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจซื้อไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์และขายเป็นรายได้เสริม ลดการลักลอบนำออกจากป่าอย่างผิดกฎหมาย และลดปัญหาการสูญพันธุ์จากป่าธรรมชาติ

เปิดตัวกล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ครบทั้ง 8 ชนิด เปิดตัวกล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ครบทั้ง 8 ชนิด
 

  โดยเฉพาะเหลืองตรังและขาวสตูลจะออกดอกตลอดทั้งปี เกษตรกรจึงมักนำไปตกแต่งอาคารบ้านเรือนและรีสอร์ทต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม อีกทั้งดอกบานคงทนนานนับเดือน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมทุกสายพันธุ์  เพราะจะได้หลากสีสันโดยเฉพาะนักสะสมกล้วยไม้ป่าหายาก ทำให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 ต้องเร่งขยายพันธุ์ในปีหน้าให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3,000-4,000 ต้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการสั่งจองเข้ามาทางออนไลน์เยอะมาก อีกทั้งการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีการปลูกคืนสู่ป่าในโอกาสสำคัญ ๆ ต่างๆ  ต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วย ส่วนเกษตรกรรายใดสนใจสามารถไปศึกษาดูงานได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรังในวันและเวลาราชการ

เปิดตัวกล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ครบทั้ง 8 ชนิด เปิดตัวกล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ครบทั้ง 8 ชนิด
 

เปิดตัวกล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ครบทั้ง 8 ชนิด

 ด้าน น.ส นพรัตน์ ถวิลเวทิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรังกล่าวว่า ต้นรองเท้านารีออกจากเนื้อเยื่อในท้องตลาดราคาต้นละ 50-100 บาทแต่จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชต้นละแค่ 15-20 บาทเท่านั้น ซึ่งที่นี่มีครบทั้ง 8 สายพันธุ์ภาคใต้ ทั้งเหลืองกระบี่ เหลืองตรัง  ขาวสตูล ขาวชุมพร  คางกบใต้ ขาวชุมพร ช่องอ่างทองและขาวพังงา  เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้ซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย คาดว่าในปีหน้าจะจำหน่ายได้ โดยในแต่ละปีจะผลิตได้ 3,000-4,000 ต้น

เปิดตัวกล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ครบทั้ง 8 ชนิด

ภาพ/ข่าว..ถนอมศักดิ์  หนูนุ่ม / ตรัง